Alenka Klabus Vesel

Iz Geslo


Življenjepis

Prevajalka, arhivstka in dokumentaristka Alenka Klabus Vesel se je rodila 10. septembra 1959 v Ljubljani. Leta 1984 je diplomirala na FF v Ljubljani iz anglistike in francistike. Najprej se ja zaposlila pri Cankarjevi založbi, nato pa leta 1996 v MGL. Poleg rednega in vestnega arhivarskega dela prevaja prozo in dramatiko za mladino in odrasle in sodeluje na projektih kot dramaturginja.

Prevodi

Drame

  • 2006 Denise Chalem Reci moji hčeri, da sem šla na potovanje