Asociacija

Iz Geslo

Predstavitev

Asociacija, ustanovljena leta 1992, je društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti. Društvo si prizadeva za posodobljeno kulturno politiko, ki bo spodbujala kulturno in umetniško raznolikost, za enakopravne pogoje vseh, ki se udejstvujejo na področju kulture, ter za splošno izboljšanje položaja kulture in umetnosti v državi in družbi.


Njegove osrednje dejavnosti so: izvajanje izobraževalnih programov s področja prava in socialnega dialoga; mreženje po Sloveniji z namenom prepoznavanja in reševanja lokalnih težav in težav nevladnih organizacij; zagovorništvo – vodenje socialnega dialoga z MIZKŠ in Mestno občino Ljubljana.


Delujejo na sledečih projektih: Mreženje in krepitev kapacitet NVO v kulturi; BIFC ali sklad za spodbujanje kulture na Balkanu; Odprte institucije – prizadevanje za bolj odprte vloge javnih institucij v sodelovanju z NVO-ji.

Zunanje povezave