Kajetan Gantar

Iz Geslo


Življenjepis

Kajetan Gantar se je rodil v Ljubljani, 11. oktobra 1930. Leta 1954 je diplomiral in leta 1958 doktoriral na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od leta 1962 je na filozofski fakulteti tudi predaval grško in latinsko književnost. Preučuje antično književnost in njene povezave s slovensko kulturo ter raziskuje tudi zgodovino slovenske klasične filologije. Prevaja iz grščine in latinščine, pri čemer je zaslužen za prevode velikih temeljnih del antične književnosti, pripravil je spremne študije k poslovenjenim antičnim delom ter sodeloval pri prevodu Svetega pisma. Za svoje delo je prejel številne nagrade.

Prevodi

Viri in literatura

  • Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008.