Linhartova plaketa

Iz Geslo


Opis

Linhartovo plaketo podeljuje Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in je najvišje priznanje za področje gledališke dejavnosti.

Dobitniki

2010-2018

  • 2018 Irena Rajh
  • 2017 Srečko Kermavner, Lili Bačer Kermavner
  • 2016 Matjaž Eržen
  • 2015 Živko Beškovnik
  • 2014 Mileva Sovdat
  • 2013 Karl Čretnik
  • 2012 Franci Tušar
  • 2011 Šentjakobsko gledališče Ljubljana
  • 2010 Roman Žun

Pred letom 2010

Vinko Trinkhaus, Ljubljana Janez Šmon, Ljubljana Janez Karlin, Maribor Karel Malovrh, Trbovlje Srečko Tič, Jesenice Mila Valenčič, Kranj Drago Karel Pogorelec, Ljubljana Bojan Čebulj, Jesenice Mira Štrukelj, Anhovo Anica Bajgot , Ptuj Zalika Novak , Ljutomer Ante Horjak, Senovo Lado Smrekar, Kostanjevica Matko Matjon, Krško Nace Reš, Kranj Jože Zrim, Murska Sobota Zofka Volčanšek, Ravne na Koroškem ing. Mitja Šipek, Ravne na Koroškem Miran Petrovčič, Ljubljana Jola Marinčič, Ljubljana Rudolf Peruš, Žerjav inf. Ivo Pintarič, Trbovlje Bogo Savnik, Postojna France Kralj, Novo mesto Jakob Dernač, Artiče Saša Kump, Kranj Marjan Lombar, Kranj Angelca Močnik, Ravne na Koroškem Mica Bizjak, Trbovlje Zdravko Lesnik, Prevalje Tone Zorko, Celje Janez Grašič, Kranj Ivica Jarc, Trbovlje Riko Urh, Novo mesto Franc Mirnik, Celje Cveto Vernik, Celje Mirko Cegnar, Kranj Rado Češnovar, Trbovlje Vlado Pipan, Šentilj Gena Rak, Trbovlje Marija Semetinger, Ravne na Koroškem Edo Mauhler, Maribor Slava Maroševič, Jesenice Marjana Čebulj, Jesenice Stanka Geršak, Jesenice Jože Zakrajšek, Ljubljana Milka Lesar, Ravne na Koroškem Mira Stres, Prevalje Jože Kovačič, Kranj Peter Malec, Ptuj Vera Videčnik, Velenje Miloš Škerget, Maribor Marjan Belina, Ljubljana Polde Dežman, Ljubljana Lojze Kovačič, Ljubljana Majda Majaron, Ljubljana Edi Majaron, Ljubljana Tine Varl, Maribor Danilo Vranc, Maribor Julka Bezjak, Ljutomer Domen Končan, Horjul Lojze Matjašič, Ptuj Vili Strel, Prevalje Biba Uršič, Kranj Vlado Uršič, Kranj Štefan Žvižej, Celje Maks Furijan, Ljubljana Polde Cigler, Novo mesto Zdenko Majaron, Ljubljana Irena Šiling, Kranj Jože Vozny, Ljubljana Vida Hrovat, Mežica Franci Končan, Horjul Metod Mayr, Kranj Sonja Pavšič, Ljubljana Jožica Roš, Murska Sobota Vinko Cuderman, Idrija Peter Militarov, Ljubljana Vlado Podgoršek, Brežice Sergej Verč, Trst Jože Zagoričnik, Celje Antonija Čeč, Klek nad Trbovljami Tone Dolinar, Kranj Zinka Farič, Murska Sobota Zdenka Furlan, Škofja Loka Franc Jarc, Trbovlje Miloš Mikeln, Ljubljana Dušan Skok, Ljubljana Jožef Škodič, Postojna Peter Ternovšek, Maribor Breda Varl, Maribor Tine Oman, Kranj Jože Vunšek, Kranj Leon Čižmek, Velenje Cveto Sever, Kranj Ferenc Toplak, Lendava Stane Kralj, Ljutomer Janez Pešec, Zidani most Vladimir Kocjančič, Ljubljana Marija Kolar, Velenje Slava Furlan, Štore Roman Novelli, Ljubljana Štef Potočnik, Ljubljana Erna Usenik, Ljubljana Franja Mauko, Zgornja Kungota Herman Vehovar, Prevalje Franci Klasinc, Hotinja vas Marija Radmilovič, Svečina Milan Bratož, Novo mesto Helena Potokar, Ljubljana Milan Marin, Maribor Tone Partljič, Maribor Alenka Bole Vrabec, Radovljica Bogomir Veras, Celje Alojz Eržen, Jezersko Ladislav Varga, Lendava Slavica Pečnik, Velenje Andrej Fekonja, Ptuj Lado Jakša, Ljubljana Iztok Tory, Ljubljana Jože Varga, Murska Sobota Miran Kenda, Jesenice Jaka Jeršič, Polzela Lojze Vehar, Idrija Neva Ketiš, Kamnica Srečko Centrih, Celje Tatjana Košir, Jesenice Adolf Rauter, Ravne na Koroškem Peter Tovšak, Mislinja Poldej Zunder, Železna Kapla Peter Ovsec, Ljubljana Ivo Žnidarič, Ljutomer Dramski odsek PD Štandrež, Štandrež pri Gorici Gledališče Tone Čufar, Jesenice Jože Kotnik, Velenje Marcel Štefančič, Logatec Lojze Matjašič, Gorišnica Emil Aberšek, Nova Gorica Srečko Centrih, Ljutomer Danijel Šmon, Ljubljana Roman Žun