Matjaž Tribušon/nagrade

Iz Geslo

Matjaž Tribušon je lik Vergila gradil kot izjemno subtilen Dantejev partner z opazno ironično distanco kot refleksijo na pesnikovo realno eksistenco.