Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana

Iz Geslo


Predstavitev

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana izvaja dva umetniška programa: smer sodobni ples in dramsko-gledališka smer. Oba programa, katerih obvezen del so strokovni teoretični in praktični predmeti, se končujeta s splošno maturo.

Izobraževanje

Produkcije

Vsako leto dijaki plesne gimnazije in od leta 2011 tudi dijaki dramsko-gledališke smeri predstavijo sklepno produkcijo imenovano Pred-premiera.

Zunanje povezave