Študij

Iz Geslo

Relacija študij

Kdaj jo uporabljamo

Relacijo študij uporabljamo, kadar v članku o ustvarjalcu ustvarimo povezavo na institucijo, v ovkiru katere se je izobraževal, npr. Akademoja za gledališče, radio, film in televizijo.

Zakaj je koristna?

Če smo dosledno uporabljali to relacijo, lahko na posebnih straneh Preprosto semantično iskanje poiščemo dvoje uporabnih seznamov:

  • Lahko poiščemo seznam vseh izobraževalnih institucij, okviru katerih se je nek ustvarjalec izobraževal. Seznam dobimo tako, da v okence Izvorni članek vpišemo naslov članka, ki opisuje iskano osebo (praviloma v obliki Ime Priimek s presledkom, brez inverzije in brez ločil), v okence Ime relacije pa vpišemo izbrano relacijo (v našem primeru študij).
  • Lako poiščemo, kdo vse se je izobraževal v okviru npr AGRFT.

Seznam dobimo tako, da v okence Ime relacije vpišemo izbrano relacijo (v našem primeru študij), v okence Ciljni članek pa ime naslov članka o iskani izobraževalni instituciji, ki mora biti enak uradnemu nazivu institucije.

<ask sort="priimek ime" > priimek ime:=+ Študij::* Študij::+ </ask>