Amfiteater

Iz Geslo

Redakcija dne 16:04, 3. julij 2020 od Maruša (pogovor | prispevki) (Uredništvo)


Predstavitev

Znanstvena revija za gledališče in scenske umetnosti, ki si prizadeva odpreti prostor teoretskim razpravam o scenskih umetnostih ter povezati umetnost in znanost ter teorijo in prakso. Prednost daje spodbujanju dialoga, odprtosti do različnih stališč in interdisciplinarnim pristopom k preučevanju scenskih umetnosti.


Pod okriljem Akademije za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) ter v sodelovanju z Društvom gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije je v letu 2008 izšla prva številka revije.


Izhaja dvakrat letno in, po uvodnih besedah glavne urednice Barbare Orel, sledi akademski praksi objavljanja recenziranih prispevkov, njegov prioritetni namen pa je produktivno spojiti »teorijo s prakso in umetnosti z znanostjo«. Sestava uredniškega odbora in piscev člankov motivirano poziva k permanentnemu dialogu, ki bi uprizoritveno umetnost predelal skozi perspektive različnih teoretičnih strok (gledališke, sociološke, literarne, zgodovinske), obenem pa jih sugestivno premestil tudi na raven možnih uprizoritvenih referenc.

Vsebinske iztočnice publikacije se formulirajo tako skozi obdelavo tradicionalnih estetik kot tudi na reflektiranje sodobnih, aktualnih uprizoritvenih pristopov. Ob poudarjenem upoštevanju konteksta kulture in medijev znotraj razprav Amfiteater predvsem apelira k nekomformistični drži preučevanja umetniških praks ter njihovih globalnih, političnih in aktualno spektakelskih tendenc pri nas in v tujini.

Uredništvo

Povezave