Anton Podbevšek Teater

Iz Geslo

Redakcija dne 08:34, 20. april 2021 od Maruša (pogovor | prispevki) (Akademija APT)
(prim) ← Starejša redakcija | poglejte trenutno redakcijo (prim) | Novejša redakcija → (prim)


Ustanoviteljica: Mestna občina Novo mesto
Prizorišča: Dvorana novomeške pomladi;
Število sedežev: 140

Predstavitev

Anton Podbevšek Teater je najmlajše slovensko profesionalno gledališče, ki je programsko začelo delovati v junijskih dneh leta 2006. Ambicija tega vizualnega inštituta, ki je nastal na spominskem odsevu prve slovenske umetniške avantgarde (novomeška pomlad), je vzpostavljanje razmerij med teorijo in epistemološko prakso sodobne umetnosti, zato je v okviru gledaliških projektov (Galileo Galilei, Badiou, Brecht) nastala cela serija predavanj, soarej oz. simpozijev, na katerih so sodelovali vodilni slovenski teoretiki. Najbolj odmeven je bil zagotovo koprodukcijski simpozij z založbo Studia Humanitatis, ki je rezultiral s knjigo Čas je za Brechta!.


Programska izhodišča APTa temeljijo na angažiranem in reflektiranem zastavljanju tistih civilizacijski vprašanj po XX.stoletju, ki merijo na etiko depsihologizacije subjekta. Programska struktura postdramskega, otroškega, glasbenega in plesnega gledališča presega ozke žanrske delitve, hkrati pa evocira vse tisto, o čemer je govoril Artaud, ko je govoril o totalnem gledališču. Le-to misli dramatično in organsko povezavo med gledalno in igralno površino: mizanscensko, tematsko, estetsko, ontološko. Prostori APTa niso zgolj Dvorana novomeške pomladi, ampak tudi velodrom Češča vas, Grad Otočec, samostanska cerkev v Kostanjevici itd. Šele v odprtem in (gledališko) razbremenjenem prostoru je moč iskati novo, sublimno in angažirano.


V premierah tega gledališča avtorji različno in razlikovalno tematsko razvijajo in komentirajo antagonizme družb XX.stoletja: utopije, izpovedi, terorizem, ideološke masakre, gledališke kanone, dialektiko gospodarja in hlapca, kritiko mentalitet, pojem singularnega,  »strast do realnega« (termin je Badioujev), čas kot kriterij gledališkega in fizikalnega …

Zgodovina

Občinski svet mestne občine Novo mesto je spomladi leta 2005 dokončno sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Novo mesto. Novembra 2006 je bilo s spremembo ustanovitvenega odloka Gledališče Novo mesto preimenovano v Anton Podbevšek Teater.


Prva uprizoritev najmlajšega poklicnega gledališča na Slovenskem je bila 21. 12. 2006, in sicer Brechtov Galileo Galilei v režiji Matjaža Bergerja, v naslovni vlogi pa je nastopil Pavle Ravnohrib. Skupina IRWIN pa je bila prva, ki je otvorila Fotogalerijo APT z razstavo NSK straže.

Ravnatelj

Kolokviji in simpoziji

 • 2020 Nekaj dni v septembru Novo mesto 1920 - 2020, slovenska zgodovinska avantgarda
 • 2018 Mednarodna soareja: Gost Branko Cvejić
 • 2018 Soareja: Milček Komelj: Življenje z umetnostjo
 • 2010 Novomeška pomlad 1920-2010/Matineja Teorije in Soareja PRakse
 • 2009 Predstavitev knjig Čas je za Brechta in Brecht - Benjamin, Cankarjev dom (Knjižni sejem 2009), Studio Humanitatis in APT
 • 2008 Teorija potujitvenega učinka, ob 110-letnici rojstva Bertolta Brechta, simpozij
 • 2007 XX. stoletje, kolokvij
 • 2006 Galileo Galilei, kolokvij

Izobraževanje

APT je ustanovil tudi lastno akademijo, ki jo sestavljajo na eni strani kolokviji in simpoziji, vezani na gledališke projekte, na drugi strani pa izobraževanje novomeških dijakov.

Akademija APT

Akademija APT je zastavljena kot širši izobraževalni proces. Mladim iz novomeške občine skozi mentorske seminarje in predavanja širi znanja o performensu, sodobnem plesu, retoriki, režijskih pristopih in branju dramskih tekstov. Praktično pa se lotevajo predvsem vsebin gledališke teorije in prakse 20. stoletja.

Akademija APT obenem organizira in vodi tudi strokovne kolokvije in seminarje, ki potekajo sočasno z določeno uprizoritvijo in se nanašajo na teme, vprašanja in dileme, ki izhajajo iz samih aktualnih dramskih predlog.

Projekti

 • 2009/2010 film Klic, produkcija APT Akademija pod vodstvom Nejca Gazvode
 • 2008 Samuel Beckett Med kostmi in kožo, r. Jurij Smrke

Art kino Krka

Art kino Krka ima ambicijo postaviti umetniški film ob uprizoritvene umetnosti, hkrati pa razviti filmski program, ki bo skozi avtorski podpis Mojstrov (Hitchcocka, Fellinija, Kurosave, Bertoluccija, Leana, Douglasa Sirka, Fassbinderja, Kubricka, Tarkovskega in drugih) spominjal na slogovne prelome v filmski umetnosti, ki so spreminjali pogled na svetove, zgodbe in estetike.

Fotogalerija APT

Razstave

 • 2006 NSK straže, avtor: IRWIN
 • 2007 Camera obscura II, avtor: SofijaSilvia
 • 2007 Places, avtor: Ilya Rabinovich


Viri in literatura

Zunanje povezave