Branka Nikl Klampfer

Iz Geslo

Foto: Sandra Požun

Življenjepis

Branka Nikl Klampfer, režiserka in gledališka producentka se je rodila 15. julija 1956 v Sladkem Vrhu, kjer je obiskovala osnovno šolo. Ob dveh učiteljih (Tonetu Partljiču in Petru Ternovšku), ki sta se zapisala literarnemu in gledališkemu ustvarjanju, se je porodila želja po spoznavanju profesionalnega življenja in ustvarjanja v gledališču.

Po končani II. gimnaziji v Mariboru se je odločila za študij gledališko-radijske režije na AGRFT v Ljubljani in opravila študijske obveznosti in zaključno predstavo v sedmih semestrih pri profesorjih Zvonetu Šedlbauerju in Miletu Korunu. Akademijo je zapustila leta 1979 in diplomirala pri profesorju Miletu Korunu leta 2006 z nalogo Čarovnija v dramskem gledališču in operi - Gledališče za otroke in mlade.

Takoj po študiju leta 1979 je režirala na Jesenicah, v mariborski Drami in tudi na Ptuju, konec leta pa se je zaposlila v SNG Maribor kot organizator Borštnikovega srečanja in propagandist. Po dveh letih organizacijskega dela je odšla kot režiserka v ZKO Ptuj. Po nadaljnjih dveh letih se je leta 1983 zaposlila kot tajnica ZKO v tedaj novo nastali občini Maribor-Pesnica. Po osmih letih je bil to ZKO z izrazito močno gledališko dejavnostjo ljubiteljskih društev, sposoben v minimalnih prostorskih pogojih organizirati tudi državna srečanja različnih ustvarjalnih skupin in obenem odprt za alternativna društva, saj je bil prav to čas razcveta dejavnosti Centra za dehumanizacijo (CZD) na Tratah. Za dobro opravljeno delo je prejela Srebrno plaketo ZKO Slovenije.

V vsem tem času, skratka, 18 let je sodelovala pri organizaciji Borštnikovega srečanja, od tega 10 let kot vodja organizacijskega odbora Borštnikovega srečanja.

Leta 1992 jo je Tomaž Pandur, tedaj direktor mariborske Drame, povabil k sodelovanju v njegovi ekipi. Tako se je ponovno zaposlila v SNG Maribor, tokrat kot »piarovec« Drame.

Leta 1997 je v lastnem malem podjetju vodila krizno komuniciranje za Palomo, sladkogorsko tovarno papirja, urejala interna glasila za nekaj mariborskih podjetij in skrbela za vizualno podobo nekaj manjših gradbenih podjetij in športnih društev. V tem času je sodelovala tudi pri organizaciji festivala Lent.

Leta 1999 jo je tedanji direktor Drame SNG Maribor, Branko Kraljevič, ponovno povabil k sodelovanju v mariborsko Dramo. Zaposlila se je kot producentke in vodje produkcijskega oddelka Drame. In nekaj let kasneje ji je novi umetniški vodja Samo M. Strelec omogočil, da se je posvetila tudi režiji. Tako je ob svojem rednem delu občasno režirala predstave za otroke in mlade in prevajala iz nemščine tekste za to starostno stopnjo gledalcev.

Svoje delovanje na področju gledališča je zaključila kot organizatorka v Mini teatru in na festivalu Vzkrik.

Režije in asistence režije

  • 2008 Mateja Pucko, Branka Nikl Klampfer, Viktor Meglič Osamljen, Malo gledališče

Prevodi

Nagrade

Zunanje povezave

Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca ... - www.sigledal.org, 15.11.2011