Fran Saleški Finžgar

Iz Geslo


Življenjepis

Pripovednik in dramatik Fran Saleški Finžgar se je rodil v Doslovčah, 9. februarja 1871. Bogoslovje je študiral v Ljubljani, kjer je bil leta 1894 posvečen. Župnikoval je v Želimljem, v Sori in med leti 1918 in 1936 v Ljubljani. Bil je predsednik Nove založbe, urednik Mohorjeve družbe in Mladike. Celo svoje življenje je literarno ustvarjal. Leta 1951 je prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Umrl je 2. junija 1962 v Ljubljani.

Dramska besedila

Dramatizacije

Dramska besedila v tujih jezikih

Viri in literatura

  • Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008.