Frank Wollman

Iz Geslo


Življenjepis

Literarni in gledališki zgodovinar Frank Wollman se je rodil 5. maja 1888 v Bohušovicah na Ohří, na Češkem. Narodopisje, primerjalno in slovansko književnost je študiral v Berlinu in Pragi in doktoriral leta 1917. Od leta 1925 je bil profesor za slovansko primerjalno književnost v Bratislavi, od1927 pa do 1959 pa še v Brnu. Največ časa je posvetil preučevanju dramatike južnoslovanskih narodov, tudi Slovencev (Dramatika slovanského jihu, 1930). V obsežni monografiji Slovinské drama (1925) je med ostalim prikazal nastajanje slovenskega gledališča od prvih začetkov do konca 30. let, najobsežnejša poglavja pa namenil času od 1892, ko je bilo dograjeno Deželno gledališče v Ljubljani. S tem delom je ustvaril temeljno in kar nekaj časa edino znanstveno delo slovenske dramske in gledališke dejavnosti. Od leta 1952 je bil dopisni član Češkoslovaške akademije znanosti in umetnosti, od leta 1969 pa tudi SAZU. Umrl je 9. maja 1969 v Pragi.