Muzeum

Iz Geslo

Logo(2).jpg

Predstavitev

Muzeum – zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo – je bil ustanovljen septembra 1995. Kmalu je bilo ustanovljeno tudi istoimensko gledališče, ki ga karakterizirajo raziskave razmerij med gledališkimi elementi, invencije, ustvarjalni izzivi in mobilnost misli. Projekti nastajajo v sodelovanju z drugimi slovenskimi in tujimi producenti. V okviru posameznih projektov se odvijata izobraževalna in teoretska dejavnost v obliki delavnic, predavanj in diskusij, priložnostno pa zavod izdaja tudi publikacije. Zavod je tudi partner pri mednarodnem projektu Evropska zbirna knjižnica uprizoritvenih umetnosti – ECLAP.

O gledališču Muzeum in njegovi poetiki

Predstave in projekti

Zunanje povezave