Nataša Barbara Gračner/nagrade

Iz Geslo

Kvartet igralk Nataša Barbara Gračner, Olga Grad, Olga Kacijan in Marinka Štern je sledeč dramaturški in režijski zamisli odigral komorno partituro v štirih registrih, razpoznavno individualiziranih. S tem je gledalec prisiljen dojeti večplastnost ženskega lika in odnos družbe do njenih problemov.