Nenad Jelesijević

Iz Geslo

Nenad j selfie 2.jpg

Predstavitev

Nenad Jelesijević je umetnik; raziskovalec performansa, scenskih umetnosti in filma; soustanovitelj in umetniški vodja zavoda za umetniško produkcijo in raziskovanje Kitch, pri katerem koordinira dolgoročni program Teorije in prakse performansa; (so)avtor v performerskem tandemu Kitch; performer.


Pogosto premišljuje estetizacijo upora, potenciale dezidentifikacije, trash in transdisciplinarne prakse.


Zasnoval je in razvil pojem performans-kritika v knjigi Performans-kritika. Zasuk v odpravo umetnosti, ki jo je izdalo Mestno gledališče ljubljansko v teatrološki zbirki Knjižnica MGL, uredila Petra Pogorevc, spremno besedo pa je prispeval Blaž Lukan.


Redno objavlja na spletišču Performans, ki je tudi zbirka njegovih avtorskih besedil (v slovenščini, angleščini in francoščini).


Doktoriral je iz filozofije in teorije vizualne kulture na Fakulteti za humanistične študije (Univerza na Primorskem) s tezo Kritična umetnina in simbolni kapital, magistriral iz videa in novih medijev na Akademiji za likovno umetnost (Univerza v Ljubljani) s tezo Umetnost je trgovski artikel, diplomiral pa iz notranje arhitekture na Fakulteti za uporabne umetnosti in oblikovanje (Umetnostna univerza v Beogradu).


Napisal je več kot dvesto besedil, ki so objavljena v znanstvenih in strokovnih revijah (Amfiteater, Annales ser. hist. sociol., Maska, Lutka, Kino!, Didaskalia - Kraków, Časopis za kritiko znanosti, Dialogi, Medijska preža, Borec), zbornikih (The Critic is Present or Towards Embodied Criticism, ur. I. Medenica; Uprizoritvene umetnosti, migracije, politika: slovensko gledališče kot sooblikovalec medkulturnih izmenjav, ur. B. Orel; Migracije - begunci - avantgarda 21. stoletja, ur. M. Peljhan in B. Hribar; Indebted to Intervene, ur. O. Vodeb in N. J. Kolenc), časopisih (Mladina, Tribuna idr.), gledaliških listih, katalogih razstav, spletnih publikacijah (npr. Mediantrop, regionalni časopis za medije i kulturu) in na radiu (Program Ars, Radio Študent). Kontinuirano je objavljal na MMC RTV Slovenija, Radiu Študent, v Delu in Večeru, tam tudi v svoji kolumni Javne arhitekture.


Večkrat je bil gostujoči predavatelj pri predmetu Kritična teorija kulture na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Učil je Predstavitvene tehnike na šoli uporabnih umetnosti Famul Stuart v Ljubljani. Pogosto se udeležuje mednarodnih in domačih konferenc, simpozijev, seminarjev in okroglih miz s področja gledališča, filozofije in filma, kot so Maskin simpozij in seminar, simpoziji v okviru Festivala Borštnikovo srečanje, simpozij v soorganizaciji Amfiteatra, AGRFT in SLOGI, mednarodni teatrološki simpozij Sterijevega pozorja v Novem Sadu, mednarodna konferenca Fakultete za dramske umetnosti v Beogradu idr. Bil je član urediškega odbora Maske. Član je Strokovne skupine Festivala Borštnikovo srečanje kot predstavnik Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije.


About

Nenad Jelesijević is an artist and researcher of performance art, performing arts, and film. Working both as a theorist and a performer, he is often focusing on aestheticisation of resistance, potentials of disidentification, trash, and transdiciplinary practice.


He introduces and develops the concept of performance-critique in his book Performance-critique. A Turn into Abolishment of Art—edited by Petra Pogorevc, afterword by Blaž Lukan, published by Ljubljana City Theatre within MGL Library, one of European/world's first theatrology collections.


He regularly posts at Performans, which is also a work-in-progress collection of his writings (in Slovenian, English, French).


He is a co-founder of The Kitch Institute—performance research and production based in Ljubljana, its artistic director, and coordinator of a long-term program Theories and Practices of Performance.


He is a (co)author in tandem Kitch.


He holds PhD from Philosophy and Theory of Visual, with the thesis Critical Artwork and Symbolic Capital.


His official bibliography has more than two hundred entries with writings being published in scientific and professional journals, books, various printed and web publications, dailies, as well as broadcasted on radio.


He writes and lectures in Slovenian, English and Serbian.

Bibliografija / Bibliography

Konceptualne zasnove in performiranje(*) v tandemu Kitch / Conceptual layouts and performing(*) in tandem Kitch

Solo performansi / Solo performances

Poudarki / Highlights


Arhiv / Archive


V medijih / In the media