Nenad Jelesijević

Iz Geslo

Redakcija dne 09:24, 8. avgust 2022 od NenadJ (pogovor | prispevki) (Predstavitev)
Nenad j selfie 2.jpg
Predstavitev

Nenad Jelesijević je multimedijski umetnik; raziskovalec performansa, scenskih umetnosti in filma; pisec; performer; oblikovalec; soustanovitelj in umetniški vodja zavoda za umetniško produkcijo in raziskovanje Kitch, pri katerem koordinira dolgoročni program Teorije in prakse performansa; (so)avtor v performerskem tandemu Kitch.


V tekstih in umetniški praksi pogosto premišljuje spektakel, pop, potencial dezidentifikacije in estetizacijo upora.


V knjigi Performans-kritika. Zasuk v odpravo umetnosti (MGL, 2018, ur. P. Pogorevc, spremna beseda B. Lukan) je razvil zamisel o performansu-kritiki kot fenomenu in konceptu. Utemeljuje jo v prepletu premislekov o subverziji, nevtralizaciji in avtonomiji, ter med primerjalno obravnavo sedemindvajsetih primerov raznorodnih umetniških praks in javnih gest.


Redno objavlja na spletišču performans, ki je tudi zbirka njegovih besedil o performansu, scenskih umetnostih, filmu in sorodnih aktualnih pojavih (v slovenščini, angleščini, francoščini, srbščini in hrvaščini).


Doktoriral je iz filozofije in teorije vizualne kulture s tezo Kritična umetnina in simbolni kapital (Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije), magistriral iz videa s tezo Umetnost je trgovski artikel (Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost), diplomiral pa iz notranje arhitekture (Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti).


Napisal je več kot dvestopetdeset besedil, ki so objavljena v revijah (Amfiteater, Annales, Maska, Kino!, Lutka, Didaskalia - Kraków, Critical Stages/Scènes critiques, ČKZ, Dialogi, Medijska preža, Borec, Tribuna, Mladina), zbornikih (Drama, tekst, pisava 2, ur. P. Pogorevc in T. Toporišič; The Critic is Present or Towards Embodied Criticism, ur. I. Medenica; Uprizoritvene umetnosti, migracije, politika, ur. B. Orel; Migracije - begunci - avantgarda 21. stoletja, ur. M. Peljhan in B. Hribar; Indebted to Intervene, ur. O. Vodeb in N. J. Kolenc; Prožnost/Resilience, ur. N. P. Bachelez; Pojmovnik slovenske umetnosti 1945-2005, ur. R. Šebjanič et al.), na radiu (Radio Študent, Radio Slovenija 3, Hrvatski radio 3), v spletnih publikacijah (Mediantrop, XXZ magazin, Trajekt, performans idr.), gledaliških listih (MGL, Mladinsko, Glej, AGRFT) in projektnih publikacijah (A Space for Live Art, Living on a Border idr.). Kontinuirano je objavljal na RTV Slovenija, Radiu Študent, v Delu in Večeru, tam tudi svojo kolumno Javne arhitekture.


Vrsto raziskovalnih prispevkov je predstavil na dogodkih, kot so: mednarodni teatrološki simpozij Sterijevega pozorja v Novem Sadu; mednarodna konferenca FDU v Beogradu; mednarodna konferenca ESA na dunajski univerzi MDW; konferenca CtC na gledališkem inštitutu v Olomoucu; srečanje mreže Balkan Express/IETM v Sofiji; artist talk v Galeriji Močvara v Zagrebu; Mladinsko_dialog; simpoziji v okviru Borštnikovega srečanja; simpozij Amfiteatra in AGRFT; Maskin simpozij in seminar; kolokviji Slovenskega društva za estetiko. Sodeloval je v javnih debatah Metelkovska protislovja (ČKZ), Kdo rabi sceno? (RŠ), Razširjene oblike plesne koreografije (Festival Gibanica), Metodologije beleženja sodobnega plesa (Emanat), Abstraktni in konkretni prostor kapitalizma (DPU, MSUM), Domovina: Irak, leto nič (Slovenska kinoteka), idr.


Pedagoške izkušnje s področij performativnega, scenskega in filmskega izraza je nabiral v izobraževalnih projektih kot so multimedijske delavnice za mlade Supernova, filmsko usposabljanje Moja digitalna zgodba in Multimedijski praktikum za opolnomočenje manjšin. Učil je Predstavitvene tehnike na šoli uporabnih umetnosti Famul Stuart v Ljubljani. Bil je gostujoči predavatelj pri predmetu Kritična teorija kulture na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Bil je mentor pri projektu PARL.


Bil je v uredniškem odboru Maske in v Strokovni skupini Festivala Borštnikovo srečanje.

Resume

Nenad Jelesijević is an artist, performer, researcher of performance art, stage arts and film, and writer. He is often focusing on spectacle, pop and the potential of disidentification.


He introduces and develops the concept of performance-critique in his book Performance-critique. A Turn into Abolishment of Art. The book is a joint of comparative analysis of twenty-seven diverse artistic practices and public gestures, and reflections on subversion, neutralization and autonomy.—Published by the Ljubljana City Theatre within one of the world's earliest theatrology collections, edited by P. Pogorevc, afterword by B. Lukan.


He regularly posts at performans, which is also an extensive collection of his writings on performativity, theatre, dance, film, and related topical phenomena (in Slovenian, English, French, Serbian and Croatian).


He is a co-founder of The Kitch Institute—performance research and production based in Ljubljana, its artistic director, and coordinator of a long-term program Performance Theories and Practices.


A (co)author in tandem Kitch.


He holds a PhD from Philosophy and Theory of Visual Culture, with the thesis Critical Artwork and Symbolic Capital, an MA from Video, and a BA from Interior Architecture.


His official bibliography has more than 250 entries, mostly texts, being published in journals, books, dailies, theatre playbills, various printed and online publications, as well as broadcasted on radio. He writes and lectures in Slovenian, English and Serbo-Croatian.


He presented a number of contributions at conferences, symposia, artist talks and public debates on performing arts, contemporary art, contemporary dance, aesthetics, philosophy, film, and public space (in Ljubljana, Maribor, Vienna, Bologna, Belgrade, Novi Sad, Zagreb, Olomouc, Stockholm, Helsinki, Sofia and elsewhere).


He was mentoring and supervising trainings for performers and film makers in educational projects My Digital Story, Multimedia Practicum for Minorities, and Supernova Multimedia Workshops. He was a guest lecturer in Critical Theory of Culture at the Faculty of Social Sciences, and a lecturer of Presentation Techniques at Famul Stuart School of Applied Arts, both in Ljubljana. He was a mentor within the PARL trainings for performers.


He was in the editorial board of Maska, a performing arts journal, and in the artistic board of Borštnikovo srečanje, a central theatre festival of Slovenia.

Bibliografija / Bibliography

Osebna bibliografija COBISS / Personal bibliography COBISS

Solo performansi / Solo performances

  • Prayer (2021, Spider Festival; Španski borci; Nova pošta/Mladinsko)
  • esc (2020, Spider Festival)
  • Touch Me (2020, online)
  • Duchamp mon amour (2018, MGL; Cankarjev dom)
  • Good Cop Bad Cop (2016, Image Snatchers)


Konceptualne zasnove in *performiranje v tandemu Kitch / Conceptual layouts and *performing in tandem Kitch


Online


arhiv / archive


V medijih / In the media


Fotodokumentacija / Photos