Rudolf Bitner

Iz Geslo


Življenjepis

Organizator in publicist Rudolf Bitner se je rodil 15. julija 1876 v Trebnjem. Svoje delo je posvetil organizaciji in vodstvu amaterskih dramskih društev osemnajst let v Kamniku, kjer je služboval kot uradnik od leta 1901 do 1919. Pozneje se je zaposlil v Ljubljani v šentjakobskem okraju, kjer je bil tudi načelnik Gospodarskega naprednega društva v tem okraju. Ves čas je sodeloval pri ustanavljanju in razvoju dramskega odseka v okviru tega društva, iz katerega se je kasneje razvil Šentjakobski oder, oziroma Šentjakobsko gledališče. Redno je objavljal članke, poročila in ocene dela iz gledališkega življenja. Umrl je v Ljubljani 13. maja 1929.

Bibliografija

Viri in literatura

  • Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008.