Slovensko ljudsko gledališče Celje: Razlika med redakcijama

(42 vmesnih redakcij 5 uporabnikov ni prikazanih)
Vrstica 17: Vrstica 17:


==Predstavitev gledališča==
==Predstavitev gledališča==
Leta 1950, 6. decembra, je MLO Celje pod del. št. I/1-1160/1 izdalo odločbo o ustanovitvi mestnega gledališča. Prva premiera poklicnega ansambla je bila 17. 3. 1951, in sicer predstava Mire Puc-Mihelič ''[[Operacija]]'' v režiji Toneta Zorka. Prva in edina zaposlena igralka v sezoni 1950/51 je bila Nada Božič. Od prve sezone profesionalnega delovanja gledališča se je igralski ansambel SLG Celje povečal na 22 profesionalnih igralk in igralcev.
Slovensko ljudsko gledališče Celje je edino profesionalno gledališče v Savinjsko-Šaleški regiji. Ustanovljeno je bilo 6. decembra 1950, ko je Mestni ljudski odbor Celje izdal odločbo o ustanovitvi mestnega gledališča. Prva premiera poklicnega ansambla je bila 17. marca 1951, in sicer uprizoritev Mire Puc-Mihelič ''Operacija'' v režiji Toneta Zorka. Prva in edina zaposlena igralka v sezoni 1950/51 je bila [[Nada Božič]]. Od prve sezone profesionalnega delovanja gledališča se je igralski ansambel SLG Celje povečal na 22 profesionalnih igralk in igralcev.


V SLG Celje ustvarjajo vrhunski gledališki ustvarjalci, tako igralci kot režiserji in drugi sodelavci. Umetniški del sestavlja 22 profesionalnih igralcev z akademsko izobrazbo, hišni režiser, stalna dramaturginja, lektor in upravnica, ki skrbi tudi za repertoar gledališča. Igralci celjskega gledališča so prejemniki številnih nagrad; med drugim so dobitniki Borštnikovega prstana [[Zlatko Šugman]] (1986), [[Ivo Ban]] (1996), ki je v SLG Celje dobil prvo zaposlitev in bil štipendist celjskega gledališča, [[Janez Bermež]] (1998), [[Sandi Krošl]] (2000), [[Anica Kumer]] (2003), [[Milada Kalezić]] (2011), ki je svojo profesionalno pot začela v SLG Celje v sezoni 1977/78 in ostala do sezone 2002/03, najvišje priznanje je prejel tudi [[Vlado Novak]] (2014), ter igralka [[Ljerka Belak]] (2015), ki je bila v SLG Celje zaposlena med leti 1971 in 1993.


Gledališče je bilo ustanovljeno kot repertoarna ustanova in si je vseskozi prizadevalo gojiti dramatiko slovenskih in jugoslovanskih ter tujih dramskih avtorjev, tako klasičnih kot sodobnih, in je tak princip ohranilo tudi po razpadu Jugoslavije. Kot edino profesionalno gledališče v savinjsko-šaleški regiji ponuja raznolik in pester repertoar, poseben poudarek pa daje prepletu sodobnih in klasičnih dramskih del.


V SLG Celje lahko predstave spremljate na dveh prizoriščih, in sicer v Veliki dvorani in na Odrupododrom. Po velikosti Velike dvorane (ki sprejme 360 obiskovalcev) in odra (ta je širok 11,80 m in globok 11,60 m) se SLG Celje uvršča med velika gledališča. Njihovo največje poslanstvo je zadovoljno občinstvo, zato se bodo še naprej trudili, da se bo o njih govorilo le v presežnikih. Letno jih obišče 45 tisoč obiskovalcev, ki si ogledajo okoli 170 predstav domačih in tujih gledališč v SLG Celje ter 60 predstav na gostovanjih po vsej Sloveniji in v tujini.


V igralskem ansamblu SLG Celje je zaposlenih 24 profesionalnih igralcev z akademsko izobrazbo, hišni režiser, stalna dramaturginja, lektor in upravnica, ki skrbi tudi za repertoar gledališča.


Kot edino gledališče v svoji regiji pokrivajo vse gledališke žanre, domačih in tujih avtorjev, tako klasična dela kot novitete, zato je njihov repertoar zmeraj zelo raznolik in pester, preplet sodobnih del in dramske klasike je v zadnjih sezonah postal stalnica repertoarja.
==Zgodovina==
'''Tina Kosi: »Tradicija slovenske gledališke dejavnosti v slovenskem jeziku v Celju pred ustanovitvijo profesionalnega gledališča«'''
'''Prve predstave v slovenskem jeziku v Celju pod vodstvom Janeza Jeretina in Josipa Drobniča'''<br />
Na celjskem se je gledališka dejavnost začela razvijati postopno. Že leta 1791 so se pojavljali prvi zametki nemškega gledališča. Večino predstav so uprizorili diletantje ali potujoče igralske skupine in so večinoma služile le zabavi meščanstva.
16. septembra 1849 so odprli železniško progo Celje–Ljubljana; to je bil povod za prvo predstavo v slovenskem jeziku v Celju. Uprizorjena je bila Linhartova ''Županova Micka,'' za kar je imel največje zasluge tiskar Janez Jeretin skupaj s profesorjem Josipom Drobničem. V spomin na ta dogodek so ob 100-letnici prve uprizoritve ''Županove Micke'' leta 1949 na stolp postavili spominsko ploščo, ki krasi gledališko stavbo še danes. Drobnič je bil duhovnik, ki je imel željo, da bi izdajal literarno glasilo. Tako je 3. januarja 1850 izšla Slovenska Čbela. Istega leta je bila ustanovljena tudi prva dramatična šola. Uprizorili so Kotzebujevo veseloigro ''Raztresenca''. V tem času so se slovenske predstave lahko igrale le, če so bile uprizorjene za dobrodelne namene. V tej sezoni so uprizorili še veseloigro ''Goljufani starec'' in igro ''Tat v mlinu''; ob tem dogodku je Bleiweis je v svojih Novicah poročal: »Slava in hvala verlim Celjanom, ki se tako pridno obnašate v gledišu domorodnem, memo Ljubljane, ki sedaj tako sladko spi.« (Fedor Gradišnik: Dva spominska simbola celjske predvojne gledališke dejavnosti in kažipot povojnim generacijam; v: Gledališki list Mestnega gledališča Celje, Anton Tomaž Linhart: Ta veseli dan ali Matiček se ženi, sezona 1953/54, št. 7, str. 235) 7. marca 1852 je bila prav tako v Celju zadnja predstava v slovenščini ''Županova Micka'' v korist pogorelcem v Levcu. Nato je gledališko delovanje zamrlo za dolgih dvanajst let.
'''Celjska čitalnica'''<br />
Od leta 1861 dalje so se po slovenskih mestih začele ustanavljati čitalnice, v katerih naj bi se predvsem bralo in zbiralo Slovence k »besedam«. Tam sta se z glasbo, petjem, plesom in igrami gojili narodna zavest in družabnost. Leta 1862 je bila ustanovljena celjska čitalnica pod vodstvom dr. Štefana Kočevarja in njegovih najožjih sodelavcev Frana Kapusa, Ivana Žuže in Andreja Pirnata. Čitalnica je postala izhodišče in središče vsega narodnega gibanja. Edvard Jeretin je z veliko požrtvovalnosti nasledil delo očeta Janeza Jeretina, ki je uprizarjal predstave v slovenskem jeziku, in tako je bila 18. decembra 1864 uprizorjena prva gledališka predstava celjske čitalnice z naslovom ''Dobro jutro'' avtorja V. K. Kliepera. V letih od 1864 do 1868 so uprizorili celo vrsto predstav. Čitalnica je bila takrat brez vsakršne odrske opreme, brez kulis, brez kostumov, med njenimi člani je bil problematičen tudi jezik, saj jih večina ni znala pravilne slovenščine. Prav tako jih je pestilo pomanjkanje iger v domačem jeziku. Leta 1866 je bila odigrana zadnja predstava – veseloigra ''Le naravnost'' v slovenskem jeziku v prostorih gledališča. Ostale igre, ki so jih uprizarjali v čitalniškem obdobju, so bile uprizorjene v Tapajnerjevi hiši pri kolodvoru, ki je imela tudi malo dvorano. Igre v slovenščini so se sicer še igrale v prostorih celjske čitalnice, ki pa je imela zelo resne finančne težave, saj je vsako leto izgubljala več članov, ki so plačevali članarino. Zato so 25. novembra 1873 sprejeli sklepe, da za najemnino prostorov čitalnice ni več sredstev in da se vse njeno premoženje proda po polovični ceni. Po smrti Edvarda Jeretina je delovanje čitalnic v gledališkem smislu popolnoma zamrlo, saj nikakor niso zmogli zbrati zadostnega števila ljudi, ki bi bili pripravljeni sodelovati v gledališki igri. Kljub težavam je Ivanu Jermanu leta 1887 uspelo uprizoriti še dve predstavi, ki pa sta bili le kratki komični enodejanki. 
'''Celjsko pevsko društvo z doktorjem Vladimirjem Ravniharjem in Rafkom Salmičem'''<br />
Iz čitalniških vrst so se v devetdesetih letih formirala razna društva, ki so prevzela nase gledališko dejavnost: Sokol, Slovensko delavsko podporno društvo in Celjsko pevsko društvo. Dogovarjali so se celo za gostovanja predstav iz Ljubljane, ki pa jih žal ni bilo mogoče prenesti v premajhne prostore čitalnice. Nemci svojega gledališča zaradi političnih trenj tudi niso hoteli prepustiti slovenskim predstavam. Vsi so čakali na dograditev Narodnega doma in čitalnica je ponovno postala le mesto za branje in razpravljanje. Celjsko pevsko društvo je nastalo leta 1894 pod vodstvom dr. Vladimirja Ravniharja, ki je ustanovil močen igralski ansambel in z njim uprizoril številne igre, predvsem burke in veseloigre. Po njegovem odhodu v Ljubljano leta 1901, ga je nasledil Rafko Salmič, ki je prevzel vso gledališko dejavnost do leta 1919. Pomembna predstava iz tega obdobja je Jurčič-Govekarjev ''Deseti brat'' (januar 1902), kjer je Salmič blestel v vlogi Krjavlja. Opogumljeni po tem uspehu, so se takoj lotili še uprizoritve ''Rokovnjačev'' (marec 1902). Ob zabavnih igrah so se postopoma začeli ukvarjati tudi z resnejšo repertoarno politiko. Pri tem so imeli težave z občinstvom, saj so si ljudje želeli zgolj zabave, financiranje gledališke dejavnosti pa je bilo odvisno izključno od inkasa predstav. Leta 1906 je prišlo do velike krize znotraj Celjskega pevskega društva zaradi nesoglasji in tekmovalnosti za prevzem vodstva. Na občem zboru leta 1919 je bil soglasno sprejet sklep o ustanovitvi samostojnega dramatičnega društva.
'''Dramatično društvo in Ivan Prekoršek, kratko, vendar pomembno obdobje Milana Skrbinška, čas do konca 2. svetovne vojne'''<br />
Dramatični odsek Celjskega pevskega društva se je osamosvojil v Dramatično društvo (1910) pod vodstvom Ivana Prekorška. Dramatično društvo je želelo postaviti nove temelje gledališča s stalnim igralskim ansamblom, režiserjem, pametno repertoarno politiko in disciplino. Prekoršek je v ekipo pritegnil tudi mladino, ki se ni več zadovoljila zgolj s starokopitnim repertoarjem, temveč so zahtevali modernejše gledališko ustvarjanje. S pričetkom prve svetovne vojne je delovanje Dramatičnega društva zamrlo za štiri leta. Prva svetovna vojna je uničila večino dokumentov stoletne tradicije celjskega gledališkega delovanja. Po propadu Avstro-Ogrske pa so stavbo poklicnega gledališča že zgradili gledališčniki okrog Ivana Prekorška, Stanka Gradišnika, Milana Skrbinška in Adolfa Pfeiferja.
Slovenske predstave so se v prostore gledališča vrnile šele po koncu prve svetovne vojne, ko so Slovenci postali lastniki gledališke zgradbe in se je Dramatično društvo preselilo v prostore Mestnega gledališča. 1. februarja 1919 je bila na odru Mestnega gledališča ponovno (po 53 letih) igrana predstava v slovenskem jeziku ''Legionarji''. V tem času so jih pestili hudi kadrovski problemi ter osebna in politična trenja. Igrali so pretežno burke in veseloigre po okusu občinstva, občasno pa tudi resnejša dela. Leta 1920 je prišel v Celje kot ravnatelj Mestnega gledališča Celje Milan Skrbinšek. Skrbinšek je želel postaviti v Celju poklicno gledališče in je ustanovil dramatično šolo za pridobivanje novega kadra. S svojo dramatično šolo, z reorganizacijo celotnega tehničnega, administrativnega in umetniškega področja takratnega Dramatičnega društva je Skrbinšek že ustvaril pogoje za poklicno gledališče. Nezdrave strankarske razmere, zastarelost in nezrelost takratne malomeščanske publike pa so onemogočili njegov načrt. »Kratka, a umetniško bogata je bila sezona Skrbinškovega delovanja v Celju, ki ga je moral zapustiti zaradi nerazumevanja vladajočih političnih faktorjev, katerim je bilo gledališče v prvi vrsti zavod, ki naj bi služil njihovim ciljem, ne pa umetnosti ...« (Fedor Gradišnik: Milan Skrbinšek v Celju; v: Gledališki list Mestnega gledališča Celje, Friedrich Schiller: Marija Stuart, sezona 1951/52, št. 1, str. 4) Skrbinška je nasledil Adolf Pfeifer, ki se mu je leta 1922 pridružil igralec in režiser Fedor Gradišnik, ki je postal v obdobju med obema vojnama  ključna osebnost gledališkega življenja v Celju. Fedor Gradišnik je v času od 1922 do 1962 (z izjemo časa med okupacijo, ko je bil izseljen v Srbijo) vodil gledališko dejavnost in poskušal ustanoviti poklicno gledališče skupaj z Milanom Skrbinškom, Radom Železnikom, Hinkom Nučičem, Vekoslavom Jankom, Milanom Kovičem, Valom Bratino in Adolfom Pfeiferjem.
Druga svetovna vojna je ponovna zaustavila delovanje slovenskih gledališčnikov, uničil pa se je tudi precejšen del stavbe gledališča.


Letno uprizarjajo 6 premier, igrajo okoli 200 predstav doma v Celju in na gostovanjih po Sloveniji in tujini. Veliko število predstav namenjajo otrokom in srednješolcem.


'''Obdobje po 2. svetovni vojni do profesionalizacije gledališča leta 1950'''<br />
30. maja 1945 je režiser Hinko Leskovšek sklical avdicijo v veliki dvorani Narodnega doma. Med igralkami se je avdicije udeležila tudi Nada Božič. Po avdiciji jim je razdelil vloge za Borovo igro ''Raztrganci'', premiera je bila 8. julija 1945 v Narodnem domu. Nato se je iz izgnanstva v Srbiji vrnil Fedor Gradišnik, ki je bil eden najpomembnejših predvojnih gledališčnikov v Celju. Gledališče je takrat delovalo kot ljudskoprosvetna dejavnost pod okriljem oddelka za ljudsko prosveto okrožnega odbora OF in se nato poimenovalo Ljudskoprosvetno društvo.


V bivši skupni domovini so bili redno vabljeni na Sterijevo pozorje v Novem Sadu, bili nekajkrat na BITEFu v Beogradu in na MESSu v Sarajevu.


Novembra 1945 so se zbrali predstavniki oblasti, sindikatov, predstavniki različnih organizacij in zastopniki okrožnega gledališča z namenom začetka kampanje za obnovo porušenega gledališča. Leta 1946 je stekla obnova gledališča, ki je trajala dolgih 8 let.


V SLG Celje ustvarjajo vrhunski gledališki ustvarjalci, tako igralci, kot režiserji in drugi sodelavci. Med nekdanjimi celjskimi igralci so med drugim trije prejemniki [[Borštnikov prstan|Borštnikovega prstana]] – [[Janez Bermež]] leta 1998, [[Anica Kumer]] leta 2003 ter [[Milada Kalezić]] leta 2011.


6. decembra 1950 je bilo ustanovljeno poklicno gledališče z imenom Mestno gledališče Celje, ki se je kasneje preimenovalo v Ljudsko gledališče Celje z odločbo, ki jo je izdala MLO po del. št. I/1 – 1160/1. Kmalu potem se je sprejel sklep o ustanovitvi samostojnega amaterskega gledališča Ljudski oder iz želje po igralskem udejstvovanju, saj je veliko igralcev ostalo zunaj poklicnega gledališča.


Bogastvo gledališča se kaže prav skozi njegovo raznolikost, zato je SLG Celje odprto za različne avtorske poetike posameznih režiserjev. Njegovi največji odliki pa sta zagotovo izjemen in uigran igralski ansambel ter skupen trud vseh delavcev gledališča za kvalitetno izvedbo vseh uprizoritev.
<div style="text-align: right;">[[#top|na vrh]]</div>


==Zgodovina==
Po vojni se je pojavilo tudi vprašanje obnove gledališča. »Že takoj po osvoboditvi je bila zahteva vseh Celjanov, da se prične z obnovitvenimi deli. Kmalu so se res dela tudi pričela in celjski obrtniki so se živahno zavzeli za stvar, a dela so bila kmalu ustavljena z motivacijo, da obstoječi načrti, ki jih je pustil okupator, ne ustrezajo. Za tem so nastopile nove ovire, ker smo morali zaradi informbirojevske gospodarske blokade napeti vse sile, da na gospodarskem polju vzdržimo. Z uspešno borbo naše oblasti v razvoju našega gospodarstva in z reorganizacijo in demokratizacijo vsega našega javnega življenja in hkrati z njim pospešenega razmaha na področju kulture in prosvete se spet pojavi splošna zahteva po nadaljevanju obnove.« (Anton Aškerc: Celje ima svoje gledališče, Gledališki list Mestnega gledališča v Celju, 1952/53, št. 8, str. 171)
V celjskem mestnem gledališču, ki je dotlej služilo le tujejezičnim predstavam, so prvikrat igrali v slovenščini 19. septembra 1849; takrat je uprizorila družba slovenskih gledaliških diletantov pod Jeretinovim vodstvom ''Županovo Micko.'' V tistih razgibanih mesecih po marčni revoluciji je bilo še več predstav, deloma v gledališki dvorani, deloma v stari Grofiji in ta dejavnost se je obdržala do leta 1852, torej dlje kakor v Ljubljani. Po dvanajstih letih (1864) se je znova obudila s predstavami v Čitalnici, po letu 1895 pa je prevzelo tudi skrb za dramske predstve Celjsko pevsko društvo oz. njegov Dramatični odsek, ki je prirejalo predstave v dvorani Narodnega doma. Spored vseh teh let se ni bistveno razlikoval od ljubljanskega. Vsega je bilo v Celju 111 predstav do 12. februarja 1911, ko se je prvič predstavilo novoustanovljeno Dramatično društvo, prav tako v Narodnem domu.
 
 
Na zahtevo OF, množičnih organizacij in delovnih kolektivov je prišlo do ustanovitve odbora za obnovo gledališča. Odbor je dobil 27. 10. 1950 od Ministrstva gradbeno dovoljenje, da lahko z obnovitvijo nadaljuje. Uveden je bil samoprispevek in gledališki dinar na vstopnice v kinopodjetjih. Glavnino stroškov so nosili delovni kolektivi, predvsem Tovarna emajlirane posode, Cinkarna in Beton. Imeli so težave pri nabavljanju materiala, obnova se je zavlekla in se končala v letu 1952/53. Ob tem je Anton Aškerc, ki je bil predsednik Sveta za kulturo in prosveto Mestnega ljudskega odbora iz Celja, zapisal: »Naš obnovljeni gledališki dom, rezultat naših skupnih naporov, dokaz naše ljubezni do kulture, nam je danes v ponos in zadoščenje po uspešno zaključenem delu, biti pa nam mora predvsem pobuda za naše nadaljnje napore in uspehe na področju preobrazbe in rasti našega novega, vedrega in ponosnega socialističnega človeka, ki mu je ta hram namenjen.« (Anton Aškerc: Celje ima svoje gledališče, Gledališki list Mestnega gledališča v Celju, 1952/53, št. 8, str 172) Obnovljeno gledališko stavbo so odprli s predstavo Kreftovih Celjskih grofov.
 


6. decembra 1950 je izdala MLO Celje odločbo o ustanovitvi Mestnega gledališča Celje.


Svetovna vojna je njegovo delo zavrla za celih pet let, v letu 1919 pa je znova začelo s predstavami v Mestnem gledališču. Po letu 1933 je dal nekaj predstav tudi novi Celjski studio, s koncem sezone 1935/36 pa je vsa samostojna gledališka dejavnost v Celju zamrla. Takoj po osvoboditvi 1945 leta je bilo ustanovljeno na amaterski bazi Okrožno gledališče, preimenovano 1947 v Ljudsko gledališče in 1950 v Mestno gledališče. Dne 17. marca 1951 je bila prva predstava stalno nastavljenega poklicnega ansambla. Vse do te predstave so bile dotedanje predstave v Domu Ljudske posojilnice, v Domu OF in v dvorani Ljudske prosvete. 9. maja 1953 je bila prva predstava Mestnega gledališča v novi (sedanji) hiši, leta 1957 pa je Mestno gledlišče dobilo novo ime: Slovensko ljudsko gledališče v Celju.
'''Viri'''
*Fedor Gradišnik: Dva spominska simbola celjske predvojne gledališke dejavnosti in kažipot povojnim generacijam, v: Gledališki list Mestnega gledališča Celje; Anton Tomaž Linhart: Ta veseli dan ali Matiček se ženi, sezona 1953/54, št. 7, str. 235.
*Fedor Gradišnik: Pregled gledaliških tvornosti v Celju od prvih začetkov leta 1948 do 1953, v: Gledališki list Mestnega gledališča v Celju; Bratko Kreft: Celjski grofje, sezona 1952/53, št. 8.
*Fedor Gradišnik: Milan Skrbinšek v Celju, v: Gledališki list Mestnega gledališča Celje; Friedrich Schiller: Marija Stuart, sezona 1951/52, št. 1, str. 4.
*Anton Aškerc: Celje ima svoje gledališče, Gledališki list Mestnega gledališča v Celju, sezona 1952/53, št. 8, str 171.
*Anton Aškerc: Celje ima svoje gledališče, Gledališki list Mestnega gledališča v Celju, sezona 1952/53, št. 8, str 172.
*Ivan Prekoršek: Dramatično društvo v Celju, v: Gledališki list Mestnega gledališča v Celju; Bratko Kreft: Celjski grofje, sezona 1952/53, št. 8.


==Upravniki==
==Upravniki==
*2008- Tina Kosi
*2007- Tina Kosi
*1986-2008 [[Borut Alujevič]]
*1986-2007 [[Borut Alujevič]]  
*1982-1986 [[ Slavko Pezdir]]
*1982-1986 [[Slavko Pezdir]]
*1982 [[Janez Starina]], Slavko Pezdir
*1982 [[Janez Starina]], Slavko Pezdir
*1981-1982 Goran Schmidt, v. d. upravnika
*1981-1982 Goran Schmidt, v. d. upravnika
Vrstica 61: Vrstica 100:


==Umetniški vodje==
==Umetniški vodje==
*2003 - [[Tina Kosi]]
*2003- [[Tina Kosi]]
*2002-2003 [[Stanko Potisk]], v. d. umetniškega vodje
*2002-2003 [[Stanko Potisk]], v. d. umetniškega vodje
*1997-2002 [[Matija Logar]]
*1997-2002 [[Matija Logar]]
Vrstica 84: Vrstica 123:


==Sedanji člani ansambla==
==Sedanji člani ansambla==
*[[Zvone Agrež]]
*[[Lovro Zafred]]
*[[Vojko Belšak]]
*[[Žan Brelih Hatunić]]
*[[David Čeh]]
*[[David Čeh]]
*[[Liza Marija Grašič]]
*[[Maša Grošelj]]
*[[Lucija Harum]]
*[[Jagoda]]  
*[[Jagoda]]  
*[[Renato Jenček]]
*[[Renato Jenček]]
*[[Aljoša Koltak]]
*[[Aljoša Koltak]]
*[[Rastko Krošl]]
*[[Rastko Krošl]]
*[[Minca Lorenci]]
*[[Urban Kuntarič]]
*[[Barbara Medvešček]]
*[[Barbara Medvešček]]
*[[Andrej Murenc]]
*[[Andrej Murenc]]
Vrstica 99: Vrstica 139:
*[[Tanja Potočnik]]
*[[Tanja Potočnik]]
*[[Tarek Rashid]]
*[[Tarek Rashid]]
*[[Igor Sancin]]  
*[[Eva Stražar]]
*[[Mario Šelih]]
*[[Mario Šelih]]
*[[Damjan Trbovc|Damjan M. Trbovc]]
*[[Damjan Trbovc|Damjan M. Trbovc]]
*[[Bojan Umek]]  
*[[Bojan Umek]]  
*[[Branko Završan]]
*[[Branko Završan]]
*[[Pia Zemljič]]
*[[Igor Žužek]]
<div style="text-align: right;">[[#top|na vrh]]</div>
<div style="text-align: right;">[[#top|na vrh]]</div>


==Nekdanji člani ansambla==
==Nekdanji člani ansambla==
<div style="text-align: right;">[[#top|na vrh]]</div>
<div style="text-align: right;">[[#top|na vrh]]</div>
[[Nada Božič]] (1950- ), [[Peter Božič]] (1951-1956), [[Marija Goršič]] (1951-1976),[[ France Mirnik]] (1951-1956), [[Neda Sirnik]] (1951-1955), [[Janez Škof (1924-2009)|Janez Škof]] (1951- 1965), [[Bogdana Vrečko]] (1951-1953), [[Milan Brezigar]] (1953- 1954), [[Marjan Dolinar]] (1953 - 1973), [[Pavle Jeršin]] (1953 - 1971, 1973-1976, 1978-1979), [[Marjana Krošl]] (1953-1982), [[Vladimir Novak]] (1953-1958), [[Slavko Strnad]] (1953-1963), [[Janez Albreht]] (1953-1954), [[Mara Černe]] (1954 - 1959), [[Janez Eržen]] (1954 - 1955; 1956-1962),[[Aleksander Krošl]] (1954- 1957, 1959-1975, 1977-1980), [[Klio Maver Ciuha]] (1954-1959), [[Avgust Sedej]] (1954-1959), [[Belak Slavko]] (1956-1958, 1959-1961), [[Jeraj Marija Minca]] (1954-1956), [[Angela Hlebce-Grün]] (1956- 1961), [[Albin Penko]] (1956-1959), [[Anton Trpin]] (1956-1959), [[Vera Per]] (1957 - 1962), [[Volodja Peer]] (1957- 1965), [[Breda Pugelj]] (1957-1959), [[Jože Pristov]] (1958), [[Marjan Bačko]] (1957-1959), [[Demeter Bitenc]] (1957- 1958), [[Zlatko Šugman]] (1958-1961), [[Slavko Belak]] (1959), [[Maja Šugman]] (1959-1961), [[Anton Petje]] (1959-1960), [[Breda Gostič]] (1960-1962), [[Zora Hudales]] (1961-1963), [[Stane Potisk]] (1961-1963, 1970-1977), [[Anton Šolar]] (1961-1963), [[Janez Bermež]] (1962), [[Marjan Breznik]] (1962 -1964), [[Franci Gabrovšek]] (1962-1971), [[Jana Šmid]] (1962), [[Mija Mencej]] (1963), [[Brane Grubar]] (1964 - 1975), [[Drago Kastelic]] (1964- 1968, 1976), [[Minu Kjuder]] (1964 -1971), [[Štefan Volf]] (1964-1965, 1966 - 1973 - prevzel tehnično vodstvo), [[Bruno Baranovič]] (1966- 1968, 1969), [[Borut Alujevič]] (1966), [[Andrej Nahtigal]] (1966- 1968), [[Marko Simčič]] (1968-1974), [[Bogomir Veras]] (1968 - 1976, 1977-1984), [[Jadranka Tomažič]] (1970-1981), [[Ljerka Belak]] (1971), [[Ivo Ban]] (1972-1975), [[Janez Starina]] (1974-1982), [[Matjaž Arsenjuk]] (1976), [[Milada Kalezić]] (1977), [[Peter Boštjančič]] (1977), [[Zvezdana Mlakar]] (1982-1985), [[Anica Kumer]](1966-2009), [[Iztok Valič]] (1983), [[Tjaša Železnik]], [[Vladimir Vlaškalić]], [[Barbara Vidovič]], [[Luka Cimprič]] (2007/2008 - 2009/2010),  [[Kristijan Guček]] (2005-2007), [[Nina Ivanišin]] (2007/2008), [[Miro Podjed]] (1968-2012), [[Suzana Grau]] (2010 - 2011), [[Nina Rakovec]] (2010-2013), [[Ana Ruter]] (2009-2013), [[Blaž Setnikar]] (2010-2014), [[Vid Klemenc]] (2012-2013).
[[Nada Božič]] (1950-), [[Peter Božič]] (1951-1956), [[Marija Goršič]] (1951-1976),[[France Mirnik]] (1951-1956), [[Neda Sirnik]] (1951-1955), [[Janez Škof (1924-2009)|Janez Škof]] (1951-1965), [[Bogdana Vrečko]] (1951-1953), [[Milan Brezigar]] (1953-1954), [[Marjan Dolinar]] (1953-1973), [[Pavle Jeršin]] (1953-1971, 1973-1976, 1978-1979), [[Marjana Krošl]] (1953-1982), [[Vladimir Novak]] (1953-1958), [[Slavko Strnad]] (1953-1963), [[Janez Albreht]] (1953-1954), [[Mara Černe]] (1954-1959), [[Janez Eržen]] (1954-1955; 1956-1962),[[Aleksander Krošl]] (1954-1957, 1959-1975, 1977-1980), [[Klio Maver Ciuha]] (1954-1959), [[Avgust Sedej]] (1954-1959), [[Belak Slavko]] (1956-1958, 1959-1961), [[Jeraj Marija Minca]] (1954-1956), [[Angela Hlebce-Grün]] (1956-1961), [[Albin Penko]] (1956-1959), [[Anton Trpin]] (1956-1959), [[Vera Per]] (1957 - 1962), [[Volodja Peer]] (1957- 1965), [[Breda Pugelj]] (1957-1959), [[Jože Pristov]] (1958), [[Marjan Bačko]] (1957-1959), [[Demeter Bitenc]] (1957- 1958), [[Zlatko Šugman]] (1958-1961), [[Slavko Belak]] (1959), [[Maja Šugman]] (1959-1961), [[Anton Petje]] (1959-1960), [[Breda Gostič]] (1960-1962), [[Zora Hudales]] (1961-1963), [[Stane Potisk]] (1961-1963, 1970-1977), [[Anton Šolar]] (1961-1963), [[Janez Bermež]] (1962), [[Marjan Breznik]] (1962-1964), [[Franci Gabrovšek]] (1962-1971), [[Jana Šmid]] (1962), [[Mija Mencej]] (1963), [[Brane Grubar]] (1964-1975), [[Drago Kastelic]] (1964- 1968, 1976), [[Minu Kjuder]] (1964-1971), [[Štefan Volf]] (1964-1965, 1966-1973 - prevzel tehnično vodstvo), [[Bruno Baranovič]] (1966-1968, 1969), [[Borut Alujevič]] (1966), [[Andrej Nahtigal]] (1966-1968), [[Marko Simčič]] (1968-1974), [[Bogomir Veras]] (1968-1976, 1977-1984), [[Jadranka Tomažič]] (1970-1981), [[Ljerka Belak]] (1971), [[Ivo Ban]] (1972-1975), [[Janez Starina]] (1974-1982), [[Matjaž Arsenjuk]] (1976), [[Milada Kalezić]] (1977), [[Peter Boštjančič]] (1977), [[Zvezdana Mlakar]] (1982-1985), [[Anica Kumer]](1966-2009), [[Iztok Valič]] (1983), [[Tjaša Železnik]], [[Vladimir Vlaškalić]], [[Barbara Vidovič]], [[Luka Cimprič]] (2007/2008-2009/2010),  [[Kristijan Guček]] (2005-2007), [[Nina Ivanišin]] (2007/2008), [[Miro Podjed]] (1968-2012), [[Suzana Grau]] (2010-2011), [[Nina Rakovec]] (2010-2013), [[Ana Ruter]] (2009-2013), [[Blaž Setnikar]] (2010-2014), [[Vid Klemenc]] (2012-2013), [[Pia Zemljič]] (2010-2016), [[Zvone Agrež]], [[Vojko Belšak]], [[Liza Marija Grašič]], [[Petja Labović]], [[Minca Lorenci]], [[Maša Grošelj]], [[Igor Žužek]], [[Lina Akif]], [[Luka Bokšan]], [[Igor Sancin]], [[Beti Strgar]]
<div style="text-align: right;">[[#top|na vrh]]</div>
<div style="text-align: right;">[[#top|na vrh]]</div>


==Nagrajene uprizoritve==
==Nagrajene uprizoritve==
*2014 Nagrada zlata pika za najboljšo predstavo 25. Pikinega festivala v Velenju (Astrid Lindgren ''Pika Nogavička'', r. Anđelka Nikolić)
*2013 nagrada za najboljšo otroško predstavo po izboru strokovne žirije in nagrada za najboljšo otroško predstavo po izboru otroške žirije na 15. festivalu uprizoritvenih umetnosti za otroke in mladino Zlata paličica (Jacqueline Wilson ''Skrivnosti'', r. [[Mateja Koležnik]])
*2013 nagrada za najboljšo otroško predstavo po izboru strokovne žirije in nagrada za najboljšo otroško predstavo po izboru otroške žirije na 15. festivalu uprizoritvenih umetnosti za otroke in mladino Zlata paličica (Jacqueline Wilson ''Skrivnosti'', r. [[Mateja Koležnik]])
*2013 Žlahtna komedija in Žlahtna komedija po izboru občinstva na festivalu Dnevi komedije 2013 (Ken Ludwig ''Sleparja v krilu'', r. [[Boris Kobal]])
*2013 Žlahtna komedija in Žlahtna komedija po izboru občinstva na festivalu Dnevi komedije 2013 (Ken Ludwig ''Sleparja v krilu'', r. [[Boris Kobal]])
Vrstica 127: Vrstica 166:
*1996 nagrada zlata paličica na Festivalu otroških predstav poklicnih gledališč za najboljšo predstavo v celoti ([[Tatjana Ažman]] ''Trnuljčica'')
*1996 nagrada zlata paličica na Festivalu otroških predstav poklicnih gledališč za najboljšo predstavo v celoti ([[Tatjana Ažman]] ''Trnuljčica'')
*1978 [[Nagrade Borštnikovega srečanja|Borštnikova nagrada]] za najboljšo predstavo v celoti ([[Rudi Šeligo]] ''Čarovnica iz Zgornje Davče'', r. [[Dušan Jovanović]])
*1978 [[Nagrade Borštnikovega srečanja|Borštnikova nagrada]] za najboljšo predstavo v celoti ([[Rudi Šeligo]] ''Čarovnica iz Zgornje Davče'', r. [[Dušan Jovanović]])
==Posebni članki==
*{{Pdf|Zgodovina_ustanovitve_slg_celje.pdf|Tina Kosi: ''Tradicija slovenske gledališke dejavnosti v slovenskem jeziku v Celju pred ustanovitvijo profesionalnega gledališča''}}
*{{Pdf|kreft_uvod.pdf|Mojca Kreft: ''Slovensko ljudsko gledališče Celje. Ustvarjalni in umetniški gledališki izzivalni  nemir v knežjem mestu.''}}
*{{Pdf|CELJSKA_DRAMATURGIJA.pdf|Mojca Kreft: ''Celjska dramaturgija.'' 1. del: 1950/51–1980/81 (Nove sodobne smeri slovenske dramaturgije in repertoarni umetniški izzivi)}}
*{{Pdf|antigona-celjska_dramaturgija-sredica.pdf|Mojca Kreft: ''Celjska dramaturgija – slovenski osamosvojitvi naproti''. 2. del: gledališka snovanja v letih 1980/1981–1999/2000}}
*{{Pdf|CELJSKA_DRAMATURGIJA_3_sredica.pdf|Mojca Kreft: ''Celjska dramaturgija 2000–2010''. 3. del: Gledališka snovanja v prvi dekadi tretjega tisočletja: nove sodobne smeri slovenske dramaturgije in novi repertoarni umetniški izzivi}}


==Festivali==
==Festivali==
Vrstica 132: Vrstica 178:


==Bibliografija==
==Bibliografija==
*Zbornik ob 55-letnici Slovenskega ljudskega gledališča Celje, urednici Tina Kosi in Tatjana Doma, izdajatelj SLG Celje 2006
*[http://www.slg-ce.si/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=56&cntnt01detailtemplate=publikacije&cntnt01lang=sl_SI&cntnt01returnid=395 Zbornik ob 55-letnici Slovenskega ljudskega gledališča Celje, urednici Tina Kosi in Tatjana Doma, izdajatelj SLG Celje 2006]
*Zbornik SLG Celje ob 300. premieri, urednik Janez Žmavc, izdajatelj SLG Celje 1986
*[http://www.slg-ce.si/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=63&cntnt01detailtemplate=publikacije&cntnt01lang=sl_SI&cntnt01returnid=395 Zbornik SLG Celje ob 300. premieri, urednik Janez Žmavc, izdajatelj SLG Celje 1986]


==Zunanje povezave==
==Zunanje povezave==
*[http://www.slg-ce.si SLG Celje]
*[http://www.slg-ce.si SLG Celje]
*[http://www.veza.sigledal.org/prispevki/slovensko-ljudsko-gledali%C5%A1%C4%8De-celje/stran/1 Kritike uprizoritev - www.sigledal.org]
<div style="text-align: right;">[[#top|na vrh]]</div>


==Fotogalerija==
==Fotogalerija==

Redakcija: 13:35, 3. januar 2022

SLG Celje, foto: Arhiv SLG Celje

Osnovni podatki

Ustanoviteljica: Mestna občina Celje
Število sedežev na Velikem odru: 360
Število sedežev na Oderpododrom: 55
Abonmajsko gledališče, dramsko gledališče, gledališče za otroke in mladino
Prireja Festival Dnevi komedije z bienalnim natečajem za Žlahtno komedijsko pero, Decembrski direndaj in Gledališko vzgojo.
Upravnica: mag. Tina Kosi

Predstavitev gledališča

Slovensko ljudsko gledališče Celje je edino profesionalno gledališče v Savinjsko-Šaleški regiji. Ustanovljeno je bilo 6. decembra 1950, ko je Mestni ljudski odbor Celje izdal odločbo o ustanovitvi mestnega gledališča. Prva premiera poklicnega ansambla je bila 17. marca 1951, in sicer uprizoritev Mire Puc-Mihelič Operacija v režiji Toneta Zorka. Prva in edina zaposlena igralka v sezoni 1950/51 je bila Nada Božič. Od prve sezone profesionalnega delovanja gledališča se je igralski ansambel SLG Celje povečal na 22 profesionalnih igralk in igralcev.


V SLG Celje ustvarjajo vrhunski gledališki ustvarjalci, tako igralci kot režiserji in drugi sodelavci. Umetniški del sestavlja 22 profesionalnih igralcev z akademsko izobrazbo, hišni režiser, stalna dramaturginja, lektor in upravnica, ki skrbi tudi za repertoar gledališča. Igralci celjskega gledališča so prejemniki številnih nagrad; med drugim so dobitniki Borštnikovega prstana Zlatko Šugman (1986), Ivo Ban (1996), ki je v SLG Celje dobil prvo zaposlitev in bil štipendist celjskega gledališča, Janez Bermež (1998), Sandi Krošl (2000), Anica Kumer (2003), Milada Kalezić (2011), ki je svojo profesionalno pot začela v SLG Celje v sezoni 1977/78 in ostala do sezone 2002/03, najvišje priznanje je prejel tudi Vlado Novak (2014), ter igralka Ljerka Belak (2015), ki je bila v SLG Celje zaposlena med leti 1971 in 1993.


V SLG Celje lahko predstave spremljate na dveh prizoriščih, in sicer v Veliki dvorani in na Odrupododrom. Po velikosti Velike dvorane (ki sprejme 360 obiskovalcev) in odra (ta je širok 11,80 m in globok 11,60 m) se SLG Celje uvršča med velika gledališča. Njihovo največje poslanstvo je zadovoljno občinstvo, zato se bodo še naprej trudili, da se bo o njih govorilo le v presežnikih. Letno jih obišče 45 tisoč obiskovalcev, ki si ogledajo okoli 170 predstav domačih in tujih gledališč v SLG Celje ter 60 predstav na gostovanjih po vsej Sloveniji in v tujini.


Kot edino gledališče v svoji regiji pokrivajo vse gledališke žanre, domačih in tujih avtorjev, tako klasična dela kot novitete, zato je njihov repertoar zmeraj zelo raznolik in pester, preplet sodobnih del in dramske klasike je v zadnjih sezonah postal stalnica repertoarja.

Zgodovina

Tina Kosi: »Tradicija slovenske gledališke dejavnosti v slovenskem jeziku v Celju pred ustanovitvijo profesionalnega gledališča«


Prve predstave v slovenskem jeziku v Celju pod vodstvom Janeza Jeretina in Josipa Drobniča
Na celjskem se je gledališka dejavnost začela razvijati postopno. Že leta 1791 so se pojavljali prvi zametki nemškega gledališča. Večino predstav so uprizorili diletantje ali potujoče igralske skupine in so večinoma služile le zabavi meščanstva.


16. septembra 1849 so odprli železniško progo Celje–Ljubljana; to je bil povod za prvo predstavo v slovenskem jeziku v Celju. Uprizorjena je bila Linhartova Županova Micka, za kar je imel največje zasluge tiskar Janez Jeretin skupaj s profesorjem Josipom Drobničem. V spomin na ta dogodek so ob 100-letnici prve uprizoritve Županove Micke leta 1949 na stolp postavili spominsko ploščo, ki krasi gledališko stavbo še danes. Drobnič je bil duhovnik, ki je imel željo, da bi izdajal literarno glasilo. Tako je 3. januarja 1850 izšla Slovenska Čbela. Istega leta je bila ustanovljena tudi prva dramatična šola. Uprizorili so Kotzebujevo veseloigro Raztresenca. V tem času so se slovenske predstave lahko igrale le, če so bile uprizorjene za dobrodelne namene. V tej sezoni so uprizorili še veseloigro Goljufani starec in igro Tat v mlinu; ob tem dogodku je Bleiweis je v svojih Novicah poročal: »Slava in hvala verlim Celjanom, ki se tako pridno obnašate v gledišu domorodnem, memo Ljubljane, ki sedaj tako sladko spi.« (Fedor Gradišnik: Dva spominska simbola celjske predvojne gledališke dejavnosti in kažipot povojnim generacijam; v: Gledališki list Mestnega gledališča Celje, Anton Tomaž Linhart: Ta veseli dan ali Matiček se ženi, sezona 1953/54, št. 7, str. 235) 7. marca 1852 je bila prav tako v Celju zadnja predstava v slovenščini Županova Micka v korist pogorelcem v Levcu. Nato je gledališko delovanje zamrlo za dolgih dvanajst let.


Celjska čitalnica
Od leta 1861 dalje so se po slovenskih mestih začele ustanavljati čitalnice, v katerih naj bi se predvsem bralo in zbiralo Slovence k »besedam«. Tam sta se z glasbo, petjem, plesom in igrami gojili narodna zavest in družabnost. Leta 1862 je bila ustanovljena celjska čitalnica pod vodstvom dr. Štefana Kočevarja in njegovih najožjih sodelavcev Frana Kapusa, Ivana Žuže in Andreja Pirnata. Čitalnica je postala izhodišče in središče vsega narodnega gibanja. Edvard Jeretin je z veliko požrtvovalnosti nasledil delo očeta Janeza Jeretina, ki je uprizarjal predstave v slovenskem jeziku, in tako je bila 18. decembra 1864 uprizorjena prva gledališka predstava celjske čitalnice z naslovom Dobro jutro avtorja V. K. Kliepera. V letih od 1864 do 1868 so uprizorili celo vrsto predstav. Čitalnica je bila takrat brez vsakršne odrske opreme, brez kulis, brez kostumov, med njenimi člani je bil problematičen tudi jezik, saj jih večina ni znala pravilne slovenščine. Prav tako jih je pestilo pomanjkanje iger v domačem jeziku. Leta 1866 je bila odigrana zadnja predstava – veseloigra Le naravnost v slovenskem jeziku v prostorih gledališča. Ostale igre, ki so jih uprizarjali v čitalniškem obdobju, so bile uprizorjene v Tapajnerjevi hiši pri kolodvoru, ki je imela tudi malo dvorano. Igre v slovenščini so se sicer še igrale v prostorih celjske čitalnice, ki pa je imela zelo resne finančne težave, saj je vsako leto izgubljala več članov, ki so plačevali članarino. Zato so 25. novembra 1873 sprejeli sklepe, da za najemnino prostorov čitalnice ni več sredstev in da se vse njeno premoženje proda po polovični ceni. Po smrti Edvarda Jeretina je delovanje čitalnic v gledališkem smislu popolnoma zamrlo, saj nikakor niso zmogli zbrati zadostnega števila ljudi, ki bi bili pripravljeni sodelovati v gledališki igri. Kljub težavam je Ivanu Jermanu leta 1887 uspelo uprizoriti še dve predstavi, ki pa sta bili le kratki komični enodejanki.


Celjsko pevsko društvo z doktorjem Vladimirjem Ravniharjem in Rafkom Salmičem
Iz čitalniških vrst so se v devetdesetih letih formirala razna društva, ki so prevzela nase gledališko dejavnost: Sokol, Slovensko delavsko podporno društvo in Celjsko pevsko društvo. Dogovarjali so se celo za gostovanja predstav iz Ljubljane, ki pa jih žal ni bilo mogoče prenesti v premajhne prostore čitalnice. Nemci svojega gledališča zaradi političnih trenj tudi niso hoteli prepustiti slovenskim predstavam. Vsi so čakali na dograditev Narodnega doma in čitalnica je ponovno postala le mesto za branje in razpravljanje. Celjsko pevsko društvo je nastalo leta 1894 pod vodstvom dr. Vladimirja Ravniharja, ki je ustanovil močen igralski ansambel in z njim uprizoril številne igre, predvsem burke in veseloigre. Po njegovem odhodu v Ljubljano leta 1901, ga je nasledil Rafko Salmič, ki je prevzel vso gledališko dejavnost do leta 1919. Pomembna predstava iz tega obdobja je Jurčič-Govekarjev Deseti brat (januar 1902), kjer je Salmič blestel v vlogi Krjavlja. Opogumljeni po tem uspehu, so se takoj lotili še uprizoritve Rokovnjačev (marec 1902). Ob zabavnih igrah so se postopoma začeli ukvarjati tudi z resnejšo repertoarno politiko. Pri tem so imeli težave z občinstvom, saj so si ljudje želeli zgolj zabave, financiranje gledališke dejavnosti pa je bilo odvisno izključno od inkasa predstav. Leta 1906 je prišlo do velike krize znotraj Celjskega pevskega društva zaradi nesoglasji in tekmovalnosti za prevzem vodstva. Na občem zboru leta 1919 je bil soglasno sprejet sklep o ustanovitvi samostojnega dramatičnega društva.


Dramatično društvo in Ivan Prekoršek, kratko, vendar pomembno obdobje Milana Skrbinška, čas do konca 2. svetovne vojne
Dramatični odsek Celjskega pevskega društva se je osamosvojil v Dramatično društvo (1910) pod vodstvom Ivana Prekorška. Dramatično društvo je želelo postaviti nove temelje gledališča s stalnim igralskim ansamblom, režiserjem, pametno repertoarno politiko in disciplino. Prekoršek je v ekipo pritegnil tudi mladino, ki se ni več zadovoljila zgolj s starokopitnim repertoarjem, temveč so zahtevali modernejše gledališko ustvarjanje. S pričetkom prve svetovne vojne je delovanje Dramatičnega društva zamrlo za štiri leta. Prva svetovna vojna je uničila večino dokumentov stoletne tradicije celjskega gledališkega delovanja. Po propadu Avstro-Ogrske pa so stavbo poklicnega gledališča že zgradili gledališčniki okrog Ivana Prekorška, Stanka Gradišnika, Milana Skrbinška in Adolfa Pfeiferja.


Slovenske predstave so se v prostore gledališča vrnile šele po koncu prve svetovne vojne, ko so Slovenci postali lastniki gledališke zgradbe in se je Dramatično društvo preselilo v prostore Mestnega gledališča. 1. februarja 1919 je bila na odru Mestnega gledališča ponovno (po 53 letih) igrana predstava v slovenskem jeziku Legionarji. V tem času so jih pestili hudi kadrovski problemi ter osebna in politična trenja. Igrali so pretežno burke in veseloigre po okusu občinstva, občasno pa tudi resnejša dela. Leta 1920 je prišel v Celje kot ravnatelj Mestnega gledališča Celje Milan Skrbinšek. Skrbinšek je želel postaviti v Celju poklicno gledališče in je ustanovil dramatično šolo za pridobivanje novega kadra. S svojo dramatično šolo, z reorganizacijo celotnega tehničnega, administrativnega in umetniškega področja takratnega Dramatičnega društva je Skrbinšek že ustvaril pogoje za poklicno gledališče. Nezdrave strankarske razmere, zastarelost in nezrelost takratne malomeščanske publike pa so onemogočili njegov načrt. »Kratka, a umetniško bogata je bila sezona Skrbinškovega delovanja v Celju, ki ga je moral zapustiti zaradi nerazumevanja vladajočih političnih faktorjev, katerim je bilo gledališče v prvi vrsti zavod, ki naj bi služil njihovim ciljem, ne pa umetnosti ...« (Fedor Gradišnik: Milan Skrbinšek v Celju; v: Gledališki list Mestnega gledališča Celje, Friedrich Schiller: Marija Stuart, sezona 1951/52, št. 1, str. 4) Skrbinška je nasledil Adolf Pfeifer, ki se mu je leta 1922 pridružil igralec in režiser Fedor Gradišnik, ki je postal v obdobju med obema vojnama ključna osebnost gledališkega življenja v Celju. Fedor Gradišnik je v času od 1922 do 1962 (z izjemo časa med okupacijo, ko je bil izseljen v Srbijo) vodil gledališko dejavnost in poskušal ustanoviti poklicno gledališče skupaj z Milanom Skrbinškom, Radom Železnikom, Hinkom Nučičem, Vekoslavom Jankom, Milanom Kovičem, Valom Bratino in Adolfom Pfeiferjem.


Druga svetovna vojna je ponovna zaustavila delovanje slovenskih gledališčnikov, uničil pa se je tudi precejšen del stavbe gledališča.


Obdobje po 2. svetovni vojni do profesionalizacije gledališča leta 1950
30. maja 1945 je režiser Hinko Leskovšek sklical avdicijo v veliki dvorani Narodnega doma. Med igralkami se je avdicije udeležila tudi Nada Božič. Po avdiciji jim je razdelil vloge za Borovo igro Raztrganci, premiera je bila 8. julija 1945 v Narodnem domu. Nato se je iz izgnanstva v Srbiji vrnil Fedor Gradišnik, ki je bil eden najpomembnejših predvojnih gledališčnikov v Celju. Gledališče je takrat delovalo kot ljudskoprosvetna dejavnost pod okriljem oddelka za ljudsko prosveto okrožnega odbora OF in se nato poimenovalo Ljudskoprosvetno društvo.


Novembra 1945 so se zbrali predstavniki oblasti, sindikatov, predstavniki različnih organizacij in zastopniki okrožnega gledališča z namenom začetka kampanje za obnovo porušenega gledališča. Leta 1946 je stekla obnova gledališča, ki je trajala dolgih 8 let.


6. decembra 1950 je bilo ustanovljeno poklicno gledališče z imenom Mestno gledališče Celje, ki se je kasneje preimenovalo v Ljudsko gledališče Celje z odločbo, ki jo je izdala MLO po del. št. I/1 – 1160/1. Kmalu potem se je sprejel sklep o ustanovitvi samostojnega amaterskega gledališča Ljudski oder iz želje po igralskem udejstvovanju, saj je veliko igralcev ostalo zunaj poklicnega gledališča.


Po vojni se je pojavilo tudi vprašanje obnove gledališča. »Že takoj po osvoboditvi je bila zahteva vseh Celjanov, da se prične z obnovitvenimi deli. Kmalu so se res dela tudi pričela in celjski obrtniki so se živahno zavzeli za stvar, a dela so bila kmalu ustavljena z motivacijo, da obstoječi načrti, ki jih je pustil okupator, ne ustrezajo. Za tem so nastopile nove ovire, ker smo morali zaradi informbirojevske gospodarske blokade napeti vse sile, da na gospodarskem polju vzdržimo. Z uspešno borbo naše oblasti v razvoju našega gospodarstva in z reorganizacijo in demokratizacijo vsega našega javnega življenja in hkrati z njim pospešenega razmaha na področju kulture in prosvete se spet pojavi splošna zahteva po nadaljevanju obnove.« (Anton Aškerc: Celje ima svoje gledališče, Gledališki list Mestnega gledališča v Celju, 1952/53, št. 8, str. 171)


Na zahtevo OF, množičnih organizacij in delovnih kolektivov je prišlo do ustanovitve odbora za obnovo gledališča. Odbor je dobil 27. 10. 1950 od Ministrstva gradbeno dovoljenje, da lahko z obnovitvijo nadaljuje. Uveden je bil samoprispevek in gledališki dinar na vstopnice v kinopodjetjih. Glavnino stroškov so nosili delovni kolektivi, predvsem Tovarna emajlirane posode, Cinkarna in Beton. Imeli so težave pri nabavljanju materiala, obnova se je zavlekla in se končala v letu 1952/53. Ob tem je Anton Aškerc, ki je bil predsednik Sveta za kulturo in prosveto Mestnega ljudskega odbora iz Celja, zapisal: »Naš obnovljeni gledališki dom, rezultat naših skupnih naporov, dokaz naše ljubezni do kulture, nam je danes v ponos in zadoščenje po uspešno zaključenem delu, biti pa nam mora predvsem pobuda za naše nadaljnje napore in uspehe na področju preobrazbe in rasti našega novega, vedrega in ponosnega socialističnega človeka, ki mu je ta hram namenjen.« (Anton Aškerc: Celje ima svoje gledališče, Gledališki list Mestnega gledališča v Celju, 1952/53, št. 8, str 172) Obnovljeno gledališko stavbo so odprli s predstavo Kreftovih Celjskih grofov.


6. decembra 1950 je izdala MLO Celje odločbo o ustanovitvi Mestnega gledališča Celje.

Viri

 • Fedor Gradišnik: Dva spominska simbola celjske predvojne gledališke dejavnosti in kažipot povojnim generacijam, v: Gledališki list Mestnega gledališča Celje; Anton Tomaž Linhart: Ta veseli dan ali Matiček se ženi, sezona 1953/54, št. 7, str. 235.
 • Fedor Gradišnik: Pregled gledaliških tvornosti v Celju od prvih začetkov leta 1948 do 1953, v: Gledališki list Mestnega gledališča v Celju; Bratko Kreft: Celjski grofje, sezona 1952/53, št. 8.
 • Fedor Gradišnik: Milan Skrbinšek v Celju, v: Gledališki list Mestnega gledališča Celje; Friedrich Schiller: Marija Stuart, sezona 1951/52, št. 1, str. 4.
 • Anton Aškerc: Celje ima svoje gledališče, Gledališki list Mestnega gledališča v Celju, sezona 1952/53, št. 8, str 171.
 • Anton Aškerc: Celje ima svoje gledališče, Gledališki list Mestnega gledališča v Celju, sezona 1952/53, št. 8, str 172.
 • Ivan Prekoršek: Dramatično društvo v Celju, v: Gledališki list Mestnega gledališča v Celju; Bratko Kreft: Celjski grofje, sezona 1952/53, št. 8.

Upravniki

Umetniški vodje

Sedanji člani ansambla

Nekdanji člani ansambla

Nada Božič (1950-), Peter Božič (1951-1956), Marija Goršič (1951-1976),France Mirnik (1951-1956), Neda Sirnik (1951-1955), Janez Škof (1951-1965), Bogdana Vrečko (1951-1953), Milan Brezigar (1953-1954), Marjan Dolinar (1953-1973), Pavle Jeršin (1953-1971, 1973-1976, 1978-1979), Marjana Krošl (1953-1982), Vladimir Novak (1953-1958), Slavko Strnad (1953-1963), Janez Albreht (1953-1954), Mara Černe (1954-1959), Janez Eržen (1954-1955; 1956-1962),Aleksander Krošl (1954-1957, 1959-1975, 1977-1980), Klio Maver Ciuha (1954-1959), Avgust Sedej (1954-1959), Belak Slavko (1956-1958, 1959-1961), Jeraj Marija Minca (1954-1956), Angela Hlebce-Grün (1956-1961), Albin Penko (1956-1959), Anton Trpin (1956-1959), Vera Per (1957 - 1962), Volodja Peer (1957- 1965), Breda Pugelj (1957-1959), Jože Pristov (1958), Marjan Bačko (1957-1959), Demeter Bitenc (1957- 1958), Zlatko Šugman (1958-1961), Slavko Belak (1959), Maja Šugman (1959-1961), Anton Petje (1959-1960), Breda Gostič (1960-1962), Zora Hudales (1961-1963), Stane Potisk (1961-1963, 1970-1977), Anton Šolar (1961-1963), Janez Bermež (1962), Marjan Breznik (1962-1964), Franci Gabrovšek (1962-1971), Jana Šmid (1962), Mija Mencej (1963), Brane Grubar (1964-1975), Drago Kastelic (1964- 1968, 1976), Minu Kjuder (1964-1971), Štefan Volf (1964-1965, 1966-1973 - prevzel tehnično vodstvo), Bruno Baranovič (1966-1968, 1969), Borut Alujevič (1966), Andrej Nahtigal (1966-1968), Marko Simčič (1968-1974), Bogomir Veras (1968-1976, 1977-1984), Jadranka Tomažič (1970-1981), Ljerka Belak (1971), Ivo Ban (1972-1975), Janez Starina (1974-1982), Matjaž Arsenjuk (1976), Milada Kalezić (1977), Peter Boštjančič (1977), Zvezdana Mlakar (1982-1985), Anica Kumer(1966-2009), Iztok Valič (1983), Tjaša Železnik, Vladimir Vlaškalić, Barbara Vidovič, Luka Cimprič (2007/2008-2009/2010), Kristijan Guček (2005-2007), Nina Ivanišin (2007/2008), Miro Podjed (1968-2012), Suzana Grau (2010-2011), Nina Rakovec (2010-2013), Ana Ruter (2009-2013), Blaž Setnikar (2010-2014), Vid Klemenc (2012-2013), Pia Zemljič (2010-2016), Zvone Agrež, Vojko Belšak, Liza Marija Grašič, Petja Labović, Minca Lorenci, Maša Grošelj, Igor Žužek, Lina Akif, Luka Bokšan, Igor Sancin, Beti Strgar

Nagrajene uprizoritve

 • 2014 Nagrada zlata pika za najboljšo predstavo 25. Pikinega festivala v Velenju (Astrid Lindgren Pika Nogavička, r. Anđelka Nikolić)
 • 2013 nagrada za najboljšo otroško predstavo po izboru strokovne žirije in nagrada za najboljšo otroško predstavo po izboru otroške žirije na 15. festivalu uprizoritvenih umetnosti za otroke in mladino Zlata paličica (Jacqueline Wilson Skrivnosti, r. Mateja Koležnik)
 • 2013 Žlahtna komedija in Žlahtna komedija po izboru občinstva na festivalu Dnevi komedije 2013 (Ken Ludwig Sleparja v krilu, r. Boris Kobal)
 • 2012 Velika nagrada občinstva na 7. Slovenskem festivalu komornega gledališča SKUP (Anton Pavlovič Čehov Jaz vas ljubim, r. Nikola Zavišić)
 • 2011 Grand prix za najboljšo predstavo in nagrada občinstva za najboljšo predstavo na mednarodnem festivalu komornega gledališča Zlati lev v Umagu (Anton Pavlovič Čehov Jaz vas ljubim, r. Nikola Zavišić)
 • 2009 Zlati lev za najboljšo predstavo v celoti (F.G.Lorca Hiša Bernarde Alba, r. Diego de Brea) - obrazložitev
 • 2008 Zlata pika za najboljšo predstavo na Pikinem festivalu v Velenju (Kajetan Kovič Maček Muri, r. Matjaž Latin)
 • 2004 Zlata pika za najboljšo predstavo na Pikinem festivalu v Velenju (Astrid Lindgren, Annina Enckell Ronja, razbojniška hči, r. Tijana Zinajić)
 • 2004 Žlahtna komedija po izboru občinstva na festivalu Dnevi komedije v Celju (Vinko Möderndorfer Na kmetih, r. Dušan Mlakar)
 • 1999 Žlahtna komedija po izboru strokovne žirije in najboljša predstava po izboru občinstva na festivalu Dnevi komedije v Celju (Vinko Möderndorfer Vaja zbora, r. Franci Križaj)
 • 1998 Celje - Dnevi komedije, Žlahtna komedija po izboru strokovne žirije (Ray Cooney Minister v škripcih, r. Dušan Mlakar)
 • 1997 Borštnikova nagrada za najboljšo predstavo v celoti (W. Shakespeare Ukročena trmoglavka, r. Janusz Kica)
 • 1996 nagrada zlata paličica na Festivalu otroških predstav poklicnih gledališč za najboljšo predstavo v celoti (Tatjana Ažman Trnuljčica)
 • 1978 Borštnikova nagrada za najboljšo predstavo v celoti (Rudi Šeligo Čarovnica iz Zgornje Davče, r. Dušan Jovanović)

Posebni članki

Festivali

Bibliografija

Zunanje povezave

Fotogalerija