Vlak čez jezero


Avtor: Zdenko Kodrič
Leto nastanka:
Žanr:
Krstna uprizoritev: 2000/2001, r. Mile Korun, Prešernovo gledališče Kranj
Dostopnost besedila: gl. spodaj: Besedilo drame
Število moških vlog:
Število ženskih vlog:

Besedilo drame

Vsebina

prostor in čas

osebe

dogajanje po dejanjih

Nastanek drame

Interpretacije besedila

Dosedanje uprizoritve

Knjižne izdaje

Kodrič, Zdenko. Vlak čez jezero. Pomurska založba, Murska Sobota, 2000.

Prevodi v tuje jezike