Zavod Ljudmila

Iz Geslo


Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost.

Predstavitev

Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost skozi povezovanje polj umetnosti in tehnologije ter DIY in »open source« pristopov goji inovativno okolje za interdisciplinarne projekte, skupine in posameznike. Deluje pri upravljanju odprtih informacijskih portalov, nudi podporo samoorganiziranim interesnim skupinam, organizira delavnice s področja tehnologije in umetniških praks, zagotavlja skupno IKT infrastrukturo in odprti prostor za nove ideje, srečevanje, izmenjavo idr. Med njihovimi spletnimi portali velja posebej izpostaviti Culture.si, Kulturnik.si in metaiskalnik za slovensko kulturo. Društvo razvija tudi svojo produkcijo, znotraj uprizoritvene umetnosti gre predvsem za performanse, vezane na IKT in digitalne medije.

Projekti

Zunanje povezave

Viri in literatura