Kategorija:Druga polovica 20. stoletja

Iz Geslo

Repertoar je osebna legitimacija vsakega gledališča. Iz njega razberemo, kakšna je njegova umetniška usmerjenost in kakšen je njegov posluh za miselne in čustvene tokove časa.

Bruno Hartman