Marija Šuštar

Iz Geslo


Življenjepis

Etnokoreologinja Marija Šuštar se je rodila v Špitaliču pri Kamniku leta 1904. Leta 1925 je končala učiteljišče v Ljubljani in začela poučevati je v Lovrencu na Dravskem polju. Že od leta 1914 je delala na Glasbenonarodopisnem inštitutu v Ljubljani, kjer je po letu 1945 vodila oddelek za raziskave ljudskih plesov ter do leta 1965 koreografsko vodila tudi Akademsko folklorno skupino Franceta Marolta. Napisala je knjige Slovenski ljudski plesi Primorske, Slovenski ljudski plesi Prekmurja, v soavtorstvu pa še Slovenski ljudski plesi Koroške. Umrla je leta 1988 v Ljubljani.

Viri in literatura

  • Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008.