Nenad Jelesijević

Iz Geslo

Življenjepis

Nenad Jelesijević je raziskovalec performansa, sodobnih scenskih umetnosti in filma. Osredotoča se na estetizacijo upora, politizacijo trasha, potenciale dezidentifikacije in transdisciplinarne prakse.

V performerskem tandemu Kitch deluje kot soavtor in performer.

Na zavodu za raziskovanje in produkcijo performansa Kitch, ki sta ga soustanovila z Lano Zdravković, koordinira dolgoročni program Teorije in prakse performansa in vodi produkcijske dejavnosti.

Nenad j selfie.jpg

Diplomiral je iz oblikovanja interierja na Fakulteti za uporabne umetnosti in oblikovanje (Umetnostna univerza v Beogradu), magistriral iz videa in novih medijev na Akademiji za likovno umetnost (Univerza v Ljubljani) s tezo Umetnost je trgovski artikel, doktoriral pa iz filozofije in teorije vizualne kulture na Fakulteti za humanistične študije v Kopru (Univerza na Primorskem) s tezo Kritična umetnina in simbolni kapital.

Napisal je več kot 200 besedil, ki so objavljena v znanstvenih in strokovnih revijah (Amfiteater, Kino!, Annales ser. hist. sociol., Maska, Didaskalia - Kraków, Časopis za kritiko znanosti, Dialogi, Medijska preža, Borec), knjigah/zbornikih, dnevnih in tedenskih časopisih (Tribuna, Delo, Večer, Mladina idr.), različnih tiskanih in spletnih publikacijah ter na radiu. Kontinuirano je objavljal na MMC RTV Slovenija in Radiu Študent.

Trenutno redno objavlja na svojem blogu Performans.

Njegova knjiga Performans-kritika: zasuk v odpravo umetnosti je izšla v teatrološki ediciji Knjižnica MGL (ur. Petra Pogorevc).

Short CV

Nenad Jelesijević is researcher of performance (art), contemporary stage arts, and film. He focuses on aestheticisation of resistance, politicization of trash, and potentials of disidentification.

He is active as co-author and performer in the performing tandem Kitch.

He co-founded The Kitch Institute—performance research and production based in Ljubljana, where he coordinates long-term program Theories and Practices of Performance and manages production.

He holds PhD from Philosophy and Theory of Visual, with thesis on critical artwork and symbolic capital.

His bibliography contains more than 200 texts being published in scientific and professional journals, books, dailies, various printed and web publications, as well as broadcasted on radio.

His book Performance-critique: A Turn into Abolishment of Art has been published in one of European/world's oldest theatrology collection Knjižnica MGL (ed. Petra Pogorevc).

Bibliografija / Bibliography

Konceptualne zasnove performansov in performiranje(*) v tandemu Kitch / Performances' conceptual layouts and performing(*) in tandem Kitch

Povezave / Links