Nenad Jelesijević

Iz Geslo

Življenjepis

Nenad Jelesijević je kritik, teoretik in raziskovalec performansa, sodobnih scenskih umetnosti in filma. Raziskovalno in praktično se osredotoča na kritično umetnost, estetizacijo upora in potenciale dezidentifikacije. V besedilih obravnava tudi interdisciplinarne prakse, z občasnimi ekskurzi v druge aktualne tematike.

Dejaven je v performerskem tandemu Kitch. Soustanovil je zavod za umetniško produkcijo in raziskovanje Kitch, kjer koordinira dolgoročni program Teorije in prakse performansa in vodi projektne dejavnosti.

Nenad j selfie.jpg

Diplomiral je iz oblikovanja interierja na Fakulteti za uporabne umetnosti in oblikovanje (Umetnostna univerza v Beogradu), magistriral iz videa in novih medijev na Akademiji za likovno umetnost (Univerza v Ljubljani) s tezo Umetnost je trgovski artikel, doktoriral pa iz filozofije in teorije vizualne kulture na Fakulteti za humanistične študije v Kopru (Univerza na Primorskem) s tezo Kritična umetnina in simbolni kapital.

Trenutno objavlja v naslednjih medijih in publikacijah: Performans.si, Radio Študent, Amfiteater, Kino!, Annales ser. hist. sociol., Maska (član uredniškega odbora). Objavljal je tudi na MMC RTV Slovenija, v Časopisu za kritiko znanosti, Didaskalii (Poljska), Dialogih, Tribuni, Medijski preži, Borcu, Delu, Večeru, Mladini in drugje.

Njegova knjiga Performans-kritika je pred izidom pri Knjižnici MGL.

Short CV

Nenad Jelesijević is critic, theoretician and researcher of performing arts and performance art, contemporary stage arts, and film. He focuses on critical art, aestheticisation of resistance and potentials of disidentification. He holds PhD from Philosophy and Theory of Visual culture, with thesis on critical artwork and symbolic capital. He co-founded Kitch, Ljubljana based institute for art production and research, where he coordinates long-term program Theories and practices of performance and manages institute's project activities.

He is active in the performing tandem Kitch.

His book Performance-critique will be soon released by Knjižnica MGL.

Bibliografija / Bibliography

Konceptualne zasnove performansov in performiranje(*) v tandemu Kitch

  • XXX razprodaja (1999-2004)*
  • Mali princ (2001)
  • Kitch poroka (2005)*
  • Fantom identitete (2014)
  • Prisega (2016)*
  • PopParty (2017)*

Zunanje povezave / Links