Nenad Jelesijević

Iz Geslo

Življenjepis

Nenad Jelesijević je raziskovalec performansa, sodobnih scenskih umetnosti in filma. Osredotoča se na estetizacijo upora, politizacijo trasha, potenciale dezidentifikacije in transdisciplinarne prakse.

Deluje kot teatrolog, kritik, predavatelj, umetniški vodja in soavtor ter performer v performerskem tandemu Kitch.

Na zavodu za raziskovanje in produkcijo performansa Kitch (soustanovitelj skupaj z Lano Zdravković) je umetniški vodja, ki skrbi za program in dejavnosti zavoda ter koordinira dolgoročni program Teorije in prakse performansa.

Nenad j selfie.jpg

Diplomiral je iz oblikovanja interierja na Fakulteti za uporabne umetnosti in oblikovanje (Umetnostna univerza v Beogradu), magistriral iz videa in novih medijev na Akademiji za likovno umetnost (Univerza v Ljubljani) s tezo Umetnost je trgovski artikel, doktoriral pa iz filozofije in teorije vizualne kulture na Fakulteti za humanistične študije v Kopru (Univerza na Primorskem) s tezo Kritična umetnina in simbolni kapital.

Njegova knjiga Performans-kritika: zasuk v odpravo umetnosti je izšla v teatrološki ediciji Knjižnica MGL (ur. Petra Pogorevc, avtor spremne besede Blaž Lukan).

Redno objavlja na blogu Performans, ki je tudi zbirka njegovih izbranih avtorskih besedil. Napisal je več kot dvesto besedil, ki so objavljena v znanstvenih in strokovnih revijah (Amfiteater, Kino!, Annales ser. hist. sociol., Maska, Didaskalia - Kraków, Časopis za kritiko znanosti, Dialogi, Medijska preža, Borec), zbornikih (The critic is present or towards embodied criticism, ur. I. Medenica; Uprizoritvene umetnosti, migracije, politika: slovensko gledališče kot sooblikovalec medkulturnih izmenjav, ur. B. Orel; Migracije – begunci – avantgarda 21. stoletja, ur. M. Peljhan), dnevnih in tedenskih časopisih (Mladina, Tribuna idr.), različnih tiskanih (gledališki listi idr.) in spletnih publikacijah (npr. Mediantrop, regionalni časopis za medije i kulturu) ter na radiu (Radio Slovenija Program Ars). Kontinuirano je objavljal na MMC RTV Slovenija, Radiu Študent, v Delu in Večeru.

Pogosto se udeležuje mednarodnih in domačih konferenc, simpozijev in okroglih miz s področja gledališča (večkratna udeležba na simpozijih v okviru Festivala Borštnikovo srečanje; večletna udeležba na mednarodnem simpoziju Sterijevega pozorja, Novi Sad; mednarodna konferenca Fakultete za dramske umetnosti, Beograd idr.), filozofije in filma.

Short CV

Nenad Jelesijević is researcher of performance (art), contemporary stage arts, and film. He focuses on aestheticisation of resistance, politicization of trash, and potentials of disidentification.

He is active as co-author and performer in the performing tandem Kitch.

He co-founded The Kitch Institute—performance research and production based in Ljubljana, where he coordinates long-term program Theories and Practices of Performance and manages production.

He holds PhD from Philosophy and Theory of Visual, with thesis on critical artwork and symbolic capital.

His bibliography contains more than 200 texts being published in scientific and professional journals, books, dailies, various printed and web publications, as well as broadcasted on radio.

His book Performance-critique: A Turn into Abolishment of Art has been published in one of European/world's oldest theatrology collection Knjižnica MGL (ed. Petra Pogorevc).

Bibliografija / Bibliography

Konceptualne zasnove performansov in performiranje(*) v tandemu Kitch / Performances' conceptual layouts and performing(*) in tandem Kitch

Povezave / Links