Nenad Jelesijević

Iz Geslo

Življenjepis

Nenad Jelesijević je raziskovalec performansa, sodobnih scenskih umetnosti in filma. Osredotoča se na estetizacijo upora, politizacijo trasha, potenciale dezidentifikacije in transdisciplinarne prakse.

V performerskem tandemu Kitch deluje kot soavtor in performer.

Soustanovil je zavod za umetniško produkcijo in raziskovanje Kitch, kjer koordinira dolgoročni program Teorije in prakse performansa in vodi projektne dejavnosti.

Nenad j selfie.jpg

Diplomiral je iz oblikovanja interierja na Fakulteti za uporabne umetnosti in oblikovanje (Umetnostna univerza v Beogradu), magistriral iz videa in novih medijev na Akademiji za likovno umetnost (Univerza v Ljubljani) s tezo Umetnost je trgovski artikel, doktoriral pa iz filozofije in teorije vizualne kulture na Fakulteti za humanistične študije v Kopru (Univerza na Primorskem) s tezo Kritična umetnina in simbolni kapital.

Napisal je več kot 200 besedil, ki so objavljena v znanstvenih in strokovnih revijah, knjigah, dnevnih in tedenskih časopisih, različnih tiskanih in spletnih publikacijah ter na radiu.

Trenutno redno objavlja na svojem blogu Performans.si, v revijah Amfiteater, Kino!, Annales ser. hist. sociol. in Maska (član uredniškega odbora) ter na Radiu Študent. Objavljal je tudi na MMC RTV Slovenija, v Časopisu za kritiko znanosti, Didaskalii (Poljska), Dialogih, Tribuni, Medijski preži, Borcu, Delu, Večeru, Mladini in drugje.

Njegova knjiga Performans-kritika: zasuk v odpravo umetnosti je izšla v teatrološki ediciji Knjižnica MGL (ur. Petra Pogorevc).

Short CV

Nenad Jelesijević is researcher of performance (art), contemporary stage arts, and film. He focuses on aestheticisation of resistance, politicization of trash, and potentials of disidentification.

He is active as co-author and performer in the performing tandem Kitch.

He co-founded Kitch, Ljubljana based institute for art production and research, where he coordinates long-term program Theories and Practices of Performance and manages institute's activities.

He holds PhD from Philosophy and Theory of Visual culture, with thesis on critical artwork and symbolic capital.

His bibliography contains more than 200 texts being published in scientific and professional journals, books, dailies, various printed and web publications, as well as broadcasted on radio.

His book Performance-critique: A Turn into Abolishment of Art has been published by MGL in one of the oldest European and world theatrology collection Knjižnica MGL.

Bibliografija / Bibliography

Konceptualne zasnove performansov in performiranje(*) v tandemu Kitch / Conceptual designs of performances and performing(*) in tandem Kitch

Zunanje povezave / Links