(obrazložitev Godot)

Iz Geslo

Z vsemi možnimi režijskimi sredstvi uspeva ustvarit svet, ki prehaja iz sfere absurda, ki ga s toplo in duhovito karikaturalnostjo pretvori v skorajda optimistično ogledalo pomirjene modrosti, sebe pa predstaviti kot zrelega in razočaranega romantika.