Adolf Anderle

Iz Geslo


Življenjepis

Adolf Anderle se je rodil v Kropi, 17. junija 1909. Po poklicu je bil tekstilni tehnik, deloval pa je kot igralec in režiser. Kot režiser je začel na Svetu Svobod v Idriji za območje idrijske občine. Do okupacije in po njej je igral in režiral na delavskih amaterskih odrih v Tržiču, leta 1950 pa je postal glavni igralec v Kranju. Naslednje leto je šel v Postojno in zatem v Koper. V letih 1955-1958 je bil angažiran v Ptuju.

Vloge v gledališču

  • Orsino
  • Mat; Ana Christie
  • Komandant; Stilmondski župan
  • Linhart; Krajnski komedijanti
  • Pao; Krog s kredo
  • Friderik; Celjski grofje
  • Naletel

Režije

Viri in literatura

  • Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008.