Alan Hranitelj/nagrade 2010

Iz Geslo

Kostumi ALANA HRANITELJA v monokromatsko scensko rešitev Henrika Ahrja pripeljejo poglavitne vizualne označevalce, ki podpirajo psiho-socialno vzpostavitev posameznih likov, ki so v Brechtovem originalu enoznačni. Prav tako predlogo iz začetka prejšnjega stoletja, v sodelovanju z režijskimi rešitvami subtilno pripeljejo bližje današnjemu času in s tem naslovijo sodobni srednji razred, mlajšega sorodnika tistega, o katerem je Brecht spregovoril v tej komediji pred devetdesetimi leti.