Ali po principu: preplonkaj!

Iz Geslo

  • Če želiš vnesti igralca, odpri vzorčni članek Janez Igralec. (Ne pozabi: Za vnašanje v Wiki se je treba najprej registrirati: Postani soustvarjalec Wikija). Klikneš "uredite stran", skopiraš, se vrneš na članek o igraclu XY, ki ga želiš ustvariti, prilepiš in zamenjaš podatke.
  • Če želiš vnesti režiserja, odpri vzorčni članek Janez Režiser. (Ne pozabi: Za vnašanje v Wiki se je treba najprej registrirati: Postani soustvarjalec Wikija). Klikneš "uredite stran", skopiraš, se vrneš na članek o režiserju XY, ki ga želiš ustvariti, prilepiš in zamenjaš podatke.