Anton Funtek

Iz Geslo


Življenjepis

Anton Funtek se je rodil v Ljubljani, 30. oktobra 1862. Končal je učiteljišče v Ljubljani, med leti 1894 in 1925 pa deloval kot profesor na tem učiteljišču. Urejal je Ljubljanski zvon in tednik Laibacher Zeitung. Bil je prvi predsednik Društva slovenskih pisateljev, ki se je tedaj imenovalo Društvo slovenskih leposlovcev oziroma književnikov. Kot pesnik je pripadal formalistom, kot dramatik se je zgledoval po naturalistih. Prevedel je ep Zlatorog ter več gledaliških del in okoli 30 libretov. Umrl je 21. oktobra 1932 v Ljubljani.

Dramska besedila

Libreta

Viri in literatura

  • Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008.