Anton Trstenjak

Iz Geslo


Življenjepis

Anton Trstenjak se je rodil v Krčevini, 10. maja 1853. Na Dunaju je študiral klasično filologijo in slavistiko, potem pa poučeval na Mahrovi trgovski šoli v Ljubljani, bil urednik revije Slovan, leta 1889 pa je ustanovil in do leta 1894 uredil zbirko Narodna knjižnica. Poučeval je na igralski šoli Dramatičnega društva in bil tudi tajnik društva. Delo Slovensko gledališče, v katerem je opisal razvoj gledališke dejavnosti na Slovenskem od jezuitskega gledališča do čitalniškega obdobja v 60. letih 19. stoletja je temeljno delo slovenske teatrologije. Umrl je 17. decembra 1917 v Ljubljani.

Viri in literatura

  • Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008.