Bogomila Kravos

Življenje in delo

Bogomila Kravos (Trst 1948) je slavistka, doktor znanosti s področja literarnih ved, teatrologinja in samostojna raziskovalka. Poučevala je na slovenskih višjih srednjih šolah v Trstu, s Sergejem in Ivanom Verčem ter Borisom Kobalom je vodila Slovensko amatersko gledališče (1971–1977), bila med ustanovitelji Novega tržaškega teatra (1989–1990), vodila je Slovenski klub v Trstu (1994–2004). od leta 1991 je predsednica tržaškega mestnega društva Slavko Škamperle in od leta 2013 članica upravnih organov slovenskega centra PEN. Kot izvedenka za tržaško SSG sodeluje s Slovenskim gledališkim inštitutom v Ljubljani (SLOGI), tržaškima Civico Museo Teatrale C. Schmidl in Slovenskim raziskovalnim inštitutom (SLORI). Objavlja eseje in članke v strokovnem tisku ter monografska dela: Slovensko gledališče v Trstu 1945–1965 (Ljubljana: SGM. 2001); Zlatina leta v tržaškem gledališču (Koper: Lipa. 2003); Slovensko stalno gledališče v Trstu – tradicija v medkulturni stvarnosti (Ljubljana: SGM. 2011); Slovenska dramatika in tržaški tekst (Ljubljana: SGM. 2011); SAG – TRST (Slovensko amatersko gledališče od sezone 1971/72 do sezone 1976/77) (Ljubljana: SGM. 2012); Zgodba mojega očeta (Ljubljana: SM. 2013); Un teatro per la città (Trst, Ljubljana: SLORI, SSG, SLOGI. 2015), zbirka esejev Aplavz tržaškemu gledališkemu ansamblu iz let 1945–65 (Trst: ZTT, 2017), Slovensko gledališče v Trstu. Od prvih nastopov do današnjih dni 1848-2018. (Ljubljana: SLOGI, SM. 2019). Sopodpisala je scenarij dokumentarca Pappenstory – Štorija o slovenskem amaterskem gledališču SAG Trst (Bela film, rež. Martin Turk, 2016) in dala pobudo ter uredila zbornike Narodni dom pri Sv. Ivanu (Trst: Skd Slavko Škamperle, 2007); Marija Mijot, Otroške pesmi in dramski prizori (Trst: Skd Slavko Škamperle, 2012); Stadion 1. maj (Trst: EST-ZTT 2015); prevedla ter napisala spremne besede za Dario Fo, Burkaški misterij. (Uvod, prevod, spremna beseda in bibliografija). Radovljica: Didakta. 1998; Luigi Luigi Pirandello, Henrik IV. (Spremna beseda). Ljubljana: DZS. 2010.

Nagrade in priznanja

 • 2011 za raziskavo o slovenski dramatiki v Trstu je prejela drugo nagrado na natečaju Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu;
 • 2020 nominacija za nagrado Mira;
 • 2022 visoko priznanje Slovenske kulturno gospodarske zveze SKGZ za uspešno dolgoletno raziskovalno delo.

Izbrana bibliografija

Monografije

Uredništvo knjig

 • Slovensko gledališče v Trstu 1945-65. Razstavni katalog. Ljubljana: SGM. 2002;
 • Narodni dom pri Sv. Ivanu. Trst: S. Škamperle. 2007;
 • Marija Mijot, Otroške pesmi in dramski prizori. (Izbor, spremna beseda in slovar). Trst: S. Škamperle. 2012.

Prevodi in spremne besede

 • Dario Fo, Burkaški misterij. (Uvod, prevod, spremna beseda in bibliografija). Radovljica: Didakta. 1998;
 • Luigi Luigi Pirandello, Henrik IV. (Spremna beseda). Ljubljana: DZS. 2010.

Razprave

 • »L'operetta nell'attività del Teatro sloveno di Trieste.« Tu che m'hai preso il cuor, l'operetta da Trieste all'Europa. Trieste: Civico Museo Teatrale C. Schmidl e Associazione Festival Internazionale dell'Operetta. 1994;
 • »Gledališki ustvarjalni žar, pogoji, občinstvo. Repertoar Slovenskega gledališča.« Narodni dom v Trstu 1904-1920. Trst: Devin. 1995;
 • »Pomen in razvoj minornih žanrov.« Primorska srečanja. XIX, št. 170-171: 435-437;
 • »Vloga Josipa Tavčarja v miselnem zasuku Slovenskega gledališča v Trstu.« Sodobnost. XLIII, št. 11-12: 956-961;
 • »Giorgio Strehler.« Sodobnost. XLVI, št. 5: 423-427;
 • »SNG za Trst in slovensko Primorje.« Primorska srečanja. XXVI, 253-254: 37-42;
 • »Slovensko gledališče v Trstu: Njegov pomen in perspektive.« Dokumenti SGM. 39, št. 79: 51-57;
 • »Tržaška uprizoritev Škofjeloškega pasijona leta 1965.« Škofjeloški pasijon 2006. Ur. Alojzij Pavel Florjančič. Škofja Loka: Muzejsko društvo. 2006;
 • »Josip Tavčar - ustvarjalnost med dvema kulturama.« Literatura v večkulturnem položaju in ustvarjalno delo Jolke Milič. Ur. Barbara Pregelj. Nova Gorica: Univerza. 2006;
 • »L'attività teatrale nel Narodni dom.« Narodni dom a Trieste 1904-1920. Ur. Milan Pahor. Trst: Narodna in študijska knjižnica. (v tisku, 2006);
 • »Gledališka dejavnost pri Sv. Ivanu.« Narodni dom pri Sv. Ivanu. Trst: S. Škamperle. 2007;
 • »Tržaški tekst v slovenski dramatiki: vprašanje vzpostavljenega vzorca.«  Slovenščina med kulturami. Ur. Miran Košuta. Celovec: SDS. 2008;
 • »Tržaški tekst in Kobalova drama Afrika ali na svoji zemlji.« Sodobna književnost (1980-2010). Obdobja 29. Ur. Alojzija Zupan Sosič. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. 2010;
 • Slovensko stalno gledališče v Trstu - tradicija v medkulturni stvarnosti. Ljubljana: SGM. 2011;
 • »Drame Josipa Tavčarja.« Slovenska dramatika. Obdobja 31. Ur. Mateja Pezdirc Bartol. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. 2012;
 • »Dušan Moravec in Slovensko gledališče v Trstu.« Pogledi na delo Dušana Moravca''. Ur. Vasja Predan in Ivo Svetina. Ljubljana: SGM. 2012;
 • »Odgovornost in samozavest. Recepcija dveh dramskih tekstov Mire Mihelič.« Simpozij DSP. Ljubljana. (v tisku, 2012).

Članki, gesla in gledališke kritike

 • V dnevnem in periodičnem tisku, gledaliških listih slovenskih gledališč, Enciklopediji Slovenije in reviji Sodobnost.

Viri in literatura

 • Spletna stran ZDUS

Zunanje povezave