Dane Zajc

Iz Geslo

Življenjepis

Dane Zajc se je rodil 26.10.1929 kot Danijel v Zgornji Javorščici pri Moravčah. Že kot mlad je spoznal slabe strani družbenega sistema. Izključili so ga namreč iz 7. razreda Poljanske gimnazije in mu onemogočili izobraževanje v vseh slovenskih gimnazijah. Maturiral je privatno na Poljanski gimnaziji 1958, a mu ni bil dovoljen vpis na univerzo.

Spada med najvidnejše literate generacije, ki je nastopila po 2. svet. vojni. Bil je pesnik (njegove pesniške zbirke so bile prevedene v srbščino, makedonščino, angleščino, nemščino, švedščino in francoščino), dramatik, esejist (esejistični teksti so bili objavljeni v številnih revijah), pisal je tudi za otroke in mladino (pravljice, lutkovne igre, pesmi). Sodeloval je pri revijah Mladinska revija, Beseda, Revija 57, Perspektive, Naša sodobnost. Eno leto je bil tudi urednik Perspektiv.

V letih 1948/49 je objavljal pesmi v Mladinski knjigi, leta 1951 pa je bil tri mesece zaprt zoper javni red in mir. Vse te negativne izkušnje so bile povod v njegovo kasnejšo nenaklonjenost in nasprotovanje socialističnemu političnemu sistemu.

Zajčev ustvarjalni spekter se razlega od poezije in dramatike do esejistike. A kljub temu, da se je pridružil takratnim somišljenikom-ustvarjalcem, je s svojim pesniškim načinom (poetiko) ubral povsem samosvoj način osebnoizpovedništva. Iz začetnega novoromantizma se je sčasoma njegova poezija preselila v polje neoekspresionizma – izhajal je iz doživetij vojn, smrti, krutosti. Sprva Zajčevo pesništvo ni bilo deležno naklonjenosti, saj sta bila njegova tematika in slog za intimizem v 50-ih vse preveč mračna, depresivna, malodušna, ponekod celo destruktivna. Pridružil se je skupini takratnih ustvarjalcev (Taufer, Strniša, Smole, Kozak, Kovačič, Kermauner, J. Kos), ki so z vpeljavo eksistencializma v naš prostor povzročili vrsto političnih in kulturnih prelomnic.

Avtorjev pesniški prvenec Požgana trava je moral biti zaradi ozkosti tedanje kulturnopolitične birokracije izdan v samozaložbi. S pojavom avantgarde v 60-ih pa je njegova lirika postala sestavni del kvalitetne pesniške tradicije.

Dramska besedila

Lutkovne igre

Radijske igre

Dramatizacije

Dramska besedila v tujih jezikih

Celotna besedila

Nagrade

  • 1986 Grumova nagrada za najboljše novo izvirno besedilo Kalevala, na Tednu slovenske drame Kranj
  • 1979 Grumova nagrada za najboljše novo izvirno besedilo Voranc,na 9. Tednu slovenske drame Kranj

Bibliografija

Zunanje povezave