Danilo Turk

Iz Geslo


Življenjepis

Danilo Turk, s psevdonimom Joco, se je rodil v Trstu, 26. novembra 1912. Izučen mizar se je leta 1930 iz Trsta preselil v Jugoslavijo in v Mariboru obiskoval tečaje Jožeta Koviča in Vladimirja Skrbinška ter nastopal v dramah, operah in operetah mariborskega gledališča. V začetku 2. svetovne vojne je bil zajet kot jugoslovanski vojak in bil kot italijanski državljan mobiliziran v italijansko vojsko, od koder je leta 1943 pobegnil in se vključil v NOB. Deloval je kot vodja propagandnega odseka in organizator gledališke skupine 14. divizije na osvobojenem ozemlju Dolenjske in Bele krajine ter leta 1944 v Planini pri Cerknem ustanovil tudi igralsko skupino 9. korpusa in z njo nastopal po Primorski, Beneški Sloveniji in Reziji. Po 2. svetovni vojni je deloval na Tržaškem in med leti 1952 in 1972 igral v tržaškem gledališču, kjer je odigral je več kot 70 vlog, najboljše v naturalističnih režijah. Nastopal je tudi v italijanskem tržaškem gledališču, na radiu, TV in filmu. Umrl je 24. novembra 1991 v Lovrečici na Hrvaškem.

Viri in literatura

  • Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008.