Dušan Tomše

Iz Geslo


Življenjepis

Vsestranski gledališki ustvarjalec Dušan Tomše se je rodil 11. junija 1930. Po diplomi na AIU v Ljubljani leta 1955 je kratek čas režiral v kranjskem in celjskem gledališču, bil med leti 1956 in 1963 dramaturg pri Delavskem odru v Ljubljani, nato pa je bil pri Republiškem sekretariatu za prosveto in kulturo odgovoren za knjižnično, filmsko in gledališko problematiko. Deloval je tudi pri Zvezi kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije, urejal Knjižnico Mestnega gledališča ljubljanskega ter prevajal iz angleščine strokovna in spominska dela ter drame. Umrl je 31. julija 1986 v Ljubljani.

Režije


Viri in literatura

Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008.