Eva Kraš/nagrade 2010

Iz Geslo

V zapleteni igri štirih enakovrednih protagonistov Marberjeve drame je EVA KRAŠ lik Alice vzpostavila kot najbolj berljiv, a izrazito večplasten lik. Njena idealistična vera v čistost prave ljubezni sredi vrtinca čustvene zmešnjave urbanega srednjega razreda, ki ga predstavljajo ostali trije karakterji, doživi popoln in tragičen poraz. Interpretacija EVE KRAŠ prepričljivo prehaja med ranljivostjo in čutno ter seksualno osvobojenostjo in predstavlja ključno protiutež trem izvrstnim soigralcem. Vir: Bilten FBS 11/2010