Ex Ponto

Iz Geslo


Kratek opis festivala

Festival Ex Ponto, katerega producent je društvo B-51, je bil ustanovljen leta 1993 in že od samega začetka je koncipiran kot dolgoročno kulturno povezovanje držav Balkana, sočasno pa stremi h intenzivni komunikaciji tudi z ostalimi evropskimi državami. Slovenskemu občinstvu je do danes ponudil vrsto mednarodnih uprizoritev, s katerimi je ponovno oživil kolektivno zavest držav nekdanje Jugoslavije. V sklopu Ex Ponta nastajajo tudi večje koprodukcijske predstave, ki so na ogled v času festivala, nekatere pa so tudi vključene v redni program slovenskih repertoarnih gledališč. Selekcija predstav in konstruiranje festivala vsako leto sledi izbrani tematiki in temelji na poglobljenem diskurzu med sodelavci in zunanjimi selektorji. Spremljevalni program zapolnjujejo še plesne uprizoritve, literarni in glasbeni dogodki, filmski ciklusi, interaktivni projekti in razstave.

Program

Selektorji

Viri in literatura

Zunanje povezave