Ferdo Kozak

Iz Geslo


Življenjepis

Ferdo Kozak se je rodil v Ljubljani, 28. oktobra 1894. Študij slavistike je končal v Pragi in tam leta 1922 tudi doktoriral. Od leta 1929 je poučeval na klasični gimnaziji v Ljubljani. Leta 1941 je bil med ustanovitelj OF in takrat se je začela tudi njegova politična kariera. Pisal je liriko in po letu 1930 socialnorealistične novele ter se posvečal, deloma pod vplivom Miroslava Krleže, družbeno- in moralnokritičnim dramskim besedilom o meščanskem svetu. Pisal je tudi eseje in kulturnokritične članke, objavil spomine iz let 1942 - 1944. Za svoje delo je leta 1956 prejel Prešernovo nagrado. Umrl je 8. decembra 1957 v Ljubljani.

Dramska besedila

Viri in literatura

  • Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008.