Fran Ksaver Meško

Iz Geslo


Življenjepis

Pripovednik in dramatik Fran Ksaver Meško se je rodil 28. oktobra v Gornjih Ključarovcih. V Mariboru in Celovcu je študiral bogoslovje in bil leta 1898 tudi posvečen. Služboval je večinoma na Koroškem. Pisati je začel že v srednješolskih letih, sprva ljubezenske, nato pa nabožne in domoljubne pesmi. Ustvarjal pa je tudi v prozi in dramatiki ter pisal črtice, novele, romane, legende, eseje, portrete in več dramskih besedil z narodnostno, kmečko in versko vsebino. Zelo priljubljene so bile tudi njegove mladinske pripovedi. Umrl je v 11. januarja v Slovenj Gradcu.

Viri in literatura

  • Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008.