Franc Škofič


Življenjepis

Franc Škofič (tudi Franc Skofič) se je rodil v Zgornjem Kašlju pri Ljubljani, 25. novembra 1848. Študiral je na Pravni fakulteti na Dunaju in bil leta 1878 promoviran. Delal je v Ljubljani, na Dolenjskem, nazadnje pa kot okrajni sodnik v Škofji Loki. V politični drami Gospod s Preseka iz leta 1886 je prikazal dogajanje v času reformacije in kmečkih uporov iz zornega kota svojega ogorčenja zaradi sodobnega nemškega nacionalističnega pritiska in slovenske neodločnosti. V komediji Marí iz leta 1892 pa je ironično obdelal takratno slovensko meščanstvo. Umrl je 7. julija 1892 v Škofji Loki.

Dramska besedila

Viri in literatura

  • Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008.