Francesco Macedonio

Iz Geslo

Življenjepis

Francesco Macedonio se je rodil 19. februarja v Idriji. Leta 1946 je v Gorici končal učiteljišče ter začel z delom na področju Goriškega.

Zelo hitro, že leta 1949, se je začel posvečati gledališkemu ustvarjanju. Tako je bil kot režiser tudi soustanovitelj gledališke skupine mladih leta 1953 v Gorici. Kasneje je ta skupina, ki jo je kvalitetno izobraževal in vodil iz projekta v projekt prav Macedonio, prerasla v Piccolo Teatro Città di Gorizia. Delovnanje tega gledališča pod Macedonijevim vodstvom je zaslužno za kvaliteten razvoj ljubiteljskih gledališč na Goriškem.

Po letu 1967, ko je zapustil to gledališče, je režiral v Trstu, predvsem slovenske avtorje, v italijanskem in hrvaškem ansamblu gledališča na Reki in v sezoni 1971/72 v Ljubljanski Drami. Pisal je tekste za mlade, ki jih je tudi sam uprizarjal.

Režije

Zunanje povezave