Gašper Troha

Iz Geslo

Gašper Troha

Življenjepis

(*1976, Ljubljana)

Gašper Troha je diplomiral na ljubljanski Akademiji za glasbo (l. 2000) in na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2002).

Po končanem študiju se je l. 1999 zaposlil v SNG Opera in balet Ljubljana, kjer je kot basklarinetist in soloklarinetist igral v opernem orkestru. Kasneje je odšel na Filozofsko fakulteto v Ljubljani in kot mladi raziskovalec doktoriral l. 2007 s tezo Artikulacija odnosa do oblasti v slovenski drami 1943-1990.

Po končanem podiplomskem študiju je eno leto služboval na mestu vodje promocije za programa gledališče in kulturna vzgoja v Cankarjevem domu, l. 2008 pa se je odločil za pot samostojnega delavca v kulturi, kjer deluje zadnjih pet let, ob tem pa je delno zaposlen tudi kot član raziskovalnega programa Gledališke in medumetnostne raziskave (P6-0376) na AGRFT v Ljubljani. V tem času je sodeloval pri številnih projektih. Med drugim je programski vodja Mednarodnega literarnega festivala Vilenica, glavni urednik založbe Arsem, honorarni predavatelj na Filozofski fakulteti in AGRFT v Ljubljani, vodja promocije pri Festivalu Radovljica, sodeloval pa je tudi z Zavodom En-Knap, Cafe teatrom in številnimi drugimi producenti na področju knjige ter uprizoritveni umetnosti.

Trenutno je zaposlen na Ministrstvu za kulturo RS kot generalni direktor Direktorata za ustvarjalnost.

Področja raziskovanja: sociologija literature, zgodovina gledališča, teorija drame, analiza uprizoritve

Bibliografija

 • TROHA, Gašper. Ujetniki svobode. Slovenska dramatika in družba med letoma 1943 in 1990. Maribor: Aristej; Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, 2015.
 • TROHA, Gašper. Struktura poezije Svetlane Makarovič med grotesko in metafiziko. Jezik in slovstvo. 56. ½ (2011). 21-29.
 • TROHA, Gašper. Obrisi renesanse dramske pisave. Sodobnost, jun. 2011, letn. 75, št. 6, str. 640-652.
 • PREGELJ, Sebastijan, TROHA, Gašper. Ljubljana literary trail. Ljubljana: Študentska založba, 2011.
 • PREGELJ, Sebastijan, TROHA, Gašper. Literarne poti Ljubljane. Ljubljana: Študentska založba, 2010.
 • TROHA, Gašper. Konec dramske pisave kot politične sile. Gledališki list Mestnega gledališča ljubljanskega, sezona 2010/11, letn. 61, št. 10, str. 37-43.
 • TROHA, Gašper. Grenki sadeži za vse čase?!. Gled. list - PDG, sezona 2010/11, letn. 56, št. 7, str. 29-33.
 • TROHA, Gašper. Kriza dramske književnosti devedesetih i nove matrice angažovane drame i pozorišta u Sloveniji. Sarajev. sveske, 2010, no. 29-30, str. 508-516.
 • TROHA, Gašper. Ko prileti drama "u fris". Gledališki list SNG, Drama, okt. 2010, letn. 90, št. 2, str. 26-33.
 • TROHA, Gašper. Avtor je mrtev. Naj živi avtor! = The author is dead. Long live the author!. V: MATAJC, Vanesa (ur.), TROHA, Gašper (ur.). Avtor: kdo ali kaj piše literaturo?, (Primerjalna književnost, letn. 32, posebna št./special issue). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, avg. 2009, str. 77-84 + 239-247.
 • TROHA, Gašper. The dissidence of Slovenian historical drama in the 1960s. V: MATAJC, Vanesa (ur.), TROHA, Gašper (ur.), POMPE, Gregor (ur.). History and its literary genres. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, cop. 2008, str. [128]-136.

Posebni članki

Zunanje povezave