Gašper Troha

Gašper Troha

Življenjepis

(*1976, Ljubljana)

Gašper Troha je doktoriral na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Ukvarja se s sociologijo literature, še posebej z vprašanji sodobne svetovne in slovenske dramatike in gledališča. Predava na Filozofski fakulteti in deluje kot raziskovalec na AGRFT Univerze v Ljubljani. Objavljal je v številnih domačih in tujih znanstvenih revijah. Med drugim je soavtor knjig Zgodovina in njeni literarni žanri (Cambridge Scholars Publishing, 2008), Literarni modernizem v »svinčenih« letih (Študentska založba, 2008) in Lojze Kovačič: življenje in delo (Študentska založba, 2009). Leta 2015 je izdal monografijo Ujetniki svobode o razvoju slovenske dramatike in gledališča pod socializmom. S 15. decembrom 2022 je prevzel petletni mandat direktorja SLOGI.


Področja raziskovanja: sociologija literature, zgodovina gledališča, teorija drame, analiza uprizoritve

Bibliografija

 • TROHA, Gašper. Položaj in podoba sodobnega ljubiteljskega gledališča na Slovenskem = The situation and image of contemporary amateur theatre in Slovenia. Amfiteater : revija za teorijo scenskih umetnosti, 2020, letn. 8, št. 1, str. 122-149.
 • TROHA, Gašper. From theatre experiments to national institutions : Lado Kralj and Dušan Jovanović between 1968 and the 1980s = Od pozorišnog eksperimenta do nacionalne institucije : Lado Kralj i Dušan Jovanović između 1968. i osamdesetih godina. Slavica Tergestina, 2020, 24, str. 208-229. https://slavica-ter.org/SlavicaTer_24-2020-1_web_tablet.pdf, doi: 10.13137/2283-5482/30677.
 • TROHA, Gašper. Society as seen in Slovenian drama during socialist times and today. V: VINKLER, Jonatan (ur.), BEGUŠ, Ana (ur.), POTOCCO, Marcello (ur.). Ideology in the 20th century : studies of literary and social discourses and practices. Koper: Založba Univerze na Primorskem. 2019, str. 109-120. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-99-3.pdf.
 • TROHA, Gašper. Družba v slovenski dramatiki pod socializmom in danes : primer dveh dram Dušana Jovanovića in Simone Semenič. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], 2019, letn. 42, št. 1, str. 37-48.
 • TOPORIŠIČ, Tomaž, TROHA, Gašper. Lado Kralj med gledališko teorijo in prakso. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], nov. 2018, letn. 41, št. 3, str. 1-16.
 • TROHA, Gašper. Etika v sodobni britanski dramatiki. V: VIRANT, Špela (ur.), SAMIDE, Irena (ur.). Literatura in etika = Literature and ethics, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, letn. 40, št. 2). 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost. 2017, letn. 40, št. 2, str. 181-191.
 • TROHA, Gašper. Srečevanja besede in glasbe : radijska igra in libreto Hiengove Cortesove vrnitve. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], avg. 2015, letn. 38, št. 2, str. 145-156, [238].
 • TROHA, Gašper. Truplo bele kokoši. Filozofski vestnik, ISSN 0353-4510. [Tiskana izd.], 2012, letn. 33, št. 3, str. 127-134, 223.
 • TROHA, Gašper. Avtor je mrtev. Naj živi avtor! = The author is dead. Long live the author!. V: MATAJC, Vanesa (ur.), TROHA, Gašper (ur.). Avtor: kdo ali kaj piše literaturo? = The author: who or what is writing literature?, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, letn. 32, posebna št./special issue). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost. avg. 2009, str. 77-84 + 239-247.
 • TROHA, Gašper. Socialistična in demokratična cenzura v Sloveniji: primer predstave Pupilija papa Pupilo pa Pupilčki = Communist and democratic censorship in Slovenia: the case of Pupilija papa Pupilo pa Pupilčki. V: DOVIĆ, Marijan (ur.). Literatura in cenzura : Kdo se boji resnice literature? = Literature and censorship : Who is afraid of the truth of literature?, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, letn. 31, posebna št./special issue). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost. avg. 2008, str. 95-101 + 251-258.
 • TROHA, Gašper. Zgodovinska drama na Slovenskem in njena družbena vloga pod komunizmom = Historical drama and its social role in Slovenia under Communism. V: MATAJC, Vanesa (ur.), TROHA, Gašper (ur.). Zgodovina in njeni literarni žanri = History and its literary genres, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, letn. 30, posebna št./special issue). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost. avg. 2007, str. 91-100, 209-219.
 • TROHA, Gašper. Skrivnosti igralske prezence in komparativistika : Eugenio Barba. Papirnati kanu. Ljubljana: MGL, 2005. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], 2006, letn. 29, št. 1, str. 133-137.
 • TROHA, Gašper. Podoba družbenega sistema v slovenski dramatiki : 1943-1990. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], 2005, letn. 28, št. 1, str. 99-118.
 • TROHA, Gašper. Nova, urbana dramatika praznine : Aleks Sierz: Gledališče "u fris". Ljubljana: MGL, 2004. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], 2005, letn. 28, št. 1, str. 149-152.
 • TROHA, Gašper. Odpiranje novih možnosti raziskovanja tragedije : Kozak, Krištof Jacek. Privlačna usodnost: subjekt in tragedija. Ljubljana: MGL, 2004. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], 2005, letn. 28, št. 2, str. 167-170.
 • TROHA, Gašper. Problemi poetične drame. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], 2005, letn. 53, št. 2, str. [85]-100.
 • TROHA, Gašper. Med naturalizmom in performansom : Barbara Orel. Igra v igri. Ljubljana: MGL, 2003. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], 2004, letn. 27, št. 1, str. 145-151.
 • TROHA, Gašper. Model sodobnega gledališča?! : Hans Thies Lehmann: postdramsko gledališče. Ljubljana: Maska, 2003. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], dec. 2004, letn. 27, št. 2, str. 119-123.
 • TROHA, Gašper. Partizanska dramatika (1941-1945). Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], jun. 2003, letn. 26, št. 1, str. 75-94.

Posebni članki

Zunanje povezave