Gregor Kamnikar/Commoveo

Iz Geslo

Commoveo* je igra. Igra, ki jo lahko igra vsak. Zato vabljeni k udeležbi. Vstop v igro priporočamo preko vašega priljubljenega medija izražanja: improvizacije, plesa, glasbe, besede, kuhanja, vožnje s kolesom, zbiranja znamk, nedeljskega sesanja, popravljanja avtomobilov, gledanja televizije, potovanja v daljne dežele ali skritega opazovanja... Nimate svojega priljubljenega medija izražanja? Nič zato. Prepustite se igri. Ga bo našla za vas.

Commoveo je igra, kjer se pravila, potek, vsebina, pomen, namen in smisel igre vzpostavljajo z igro samo. Commoveo ni vsakdan. Commoveo ni samo improvizacija. Je simptomat – stroj za proizvodnjo simptomov, ki kmalu postanejo simptomati še sami. Je prostor izkušnje in raziskovanja McLuhanove formule, da je medij sporočilo, kjer je vsebina medija uporabnik sam, kolikor je medij podaljšek človekovega telesa. Prezapleteno? Zato Commoveo, da se hkrati igra, ustvarja, producira, raziskuje in izobražuje. Ter izčrpa Commoveo kot iluzijo**.

Commoveo v latinščini pomeni: divje se premikati, vznemiriti, (raz)dražiti, razburiti, vzbuditi, povzročiti, zmesti, zbegati

Iluzija iz latinskega illusio iz illudere iz in- in ludere (igrati (se)), dobesedno pomeni igrati se z, biti v igri

Commoveo - spletna stran