Gregor Kamnikar/Plazma

Iz Geslo

Raziskava in uporaba fizične inteligence

Plazma je preplet znanj, izkušenj, zaznav, domišljije in intuicij povezanih s prisotnostjo fizične inteligence v našem življenju. Ni sistem in ni metoda. Ravno iz samega prepletanja se ustvarja in zopet razpušča sistematizacija ali metoda samega treninga, pa tudi našega fizičnega telesa.

V tej obliki Plazme gre za fizični trening, kjer se ukvarjamo z zaznavanjem, spoznavanjem in upravljanjem fizične inteligence. In to z namenom, da jo uporabimo pri svojih dejavnostih od plesa, športa, borilnih veščin do vsakdanjih dejavnosti (hoja, delo za računalnikom, spolni odnos...). Gre za sklop medsebojno tesno povezanih fizičnih vaj, ki ob rednem in doslednem delu pripeljejo do večje telesne pozornosti, večje sposobnosti zaznavanja in odzivanja, poznavanja dejanske zgradbe svojega telesa in načina gibanja. Pa tudi do večje sposobnosti ustvarjanja novih gibalnih vzorcev.

Seveda so se ljudje s fizično inteligenco že ukvarjali. Mogoče ji niso dali tega imena, a so delali prav to. V prvih treh mesecih se bomo lotili fizičnega treninga, ki so ga v 60. in 70. Letih prejšnjega stoletja razvili pri Teatr Laboratoriju pod vodstvom Jerzyja Grotowskega. Gre za cikel vaj, ki so, enostavno rečeno, sklop asan, kjer je vsaka izmed asan izvedena v enem samem impulzu. A to je samo začetek.

Ne gre samo za predajanja naučenega znanja. Gre za preverjanje rezultatov raziskav, do katerih so v Teatr Laboratoriju prišli in jih vključili v trening ter za nadaljne raziskave fizične inteligence skozi omenjeni fizični trening. Trening ne bo samo podan, pač pa bo uporabljen kot orodje za raziskavo fizične inteligence. Dodana bodo tudi moje lastne izkušnje, spoznanja in zanimanja v zvezi s tem treningom in seveda preučevanjem plazme fizičnega stanja. Predznanje ni potrebno, je pa zaželeno. Predvsem pa je pomembna pripravljenost, da se z vsem, kar se v nas zbudi med treningom, soočite.

Kako je to lahko primerno za šport? Ples? Pri plazmi gre za stanje, kjer se impulzi neovirano in nadzirano uresničujejo v toku jasnih in natančnih fizičnih akcij. Gre za neoviran tok impulzov. To stanje ni stabilno. Je skrajno dinamično stanje. Zato je potrebno kar nekaj dela, da ozavestimo stvari, ki ta tok ovirajo in dojamemo, kaj sploh lahko nadziramo v tako skrajno dinamičnem in labilnem stanju. V plazma stanju je možno neovirano in tekoče raziskovati fizično inteligenco in spoznanja uporabiti v raznovrstne namene ter jih integrirati nemudoma v samo plazmo.