Ivan Potrč

Iz Geslo


Življenjepis

(1. 1. 1913, Štuka pri Ptuju - 12. 6. 1993, Ljubljana)

Rodil se je v kmečki družini. V letih 1926–1934 je hodil na realno gimnazijo v Ptuju, nekaj mesecev pred maturo je bil izključen in nato zaprt v Ljubljani. Od leta 1938 je v Mariborskem večerniku Jutra opravljal službo novinarja. V vojni je leta 1941 pobegnil in ilegalno deloval v Rušah, Mariboru in Ptuju. Odpeljan je bil v koncentracijsko taborišče Mauthausen, od koder je bil izpuščen spomladi 1942. Z ilegalnim in legalnim delovanjem je nadaljeval na Štajerskem, v Avstriji in na Gorenjskem. Po vojni, leta 1947, je postal urednik Mladinske knjige. v letu 1977 je postal izredni, 1983 pa redni član SAZU. Poročen je bil s pisateljico Branko Jurca.

Delo

S pisateljevanjem je začel v sedmem razredu gimnazije. Njegova prva novela so »Kopači« (Ljubljanski zvon, 1933). Pisal je pod imenom Juraj Tjoš. Izbor novel je izšel pod naslovom Kočarji. Iz narodnoosvobodilnega boja sta noveli V kurirski karavli in Podoba Slavke Klavora; po vojni pa povest Svet na Kajžarju. Leta 1937 je napisal dramo Kreflova domačija. Drama je obsodba družbenega reda, ki sloni na gruntarskem nasilju in nemorali ter kaže neresničnost vaške idiličnosti. V nji se že čuti prihod mladega rodu. Drama se je razrasla v trilogijo Kreflovi: I. del Kreflova kmetija (Lj. 1946), II. del Lacko in Krefli prikazuje družino in vas v času nemške zasedbe in narodnoosvobodilnih bojev, omahljivost, zvestobo in izdajstvo na vasi, III. del Mladi Kreft bo obravnaval družbena vprašanja na vasi v sedanjem času. Med vojno 1944 je na Gorenjskem pod imenom Janez Šolar napisal enodejanko Izdajalec. Smer Potrčevega dela je socialistična in realistična; pisati je začel kot gruntarski sin, z uporom proti krivicam, ki jih je videl v kmečki družbi. Snov zajema neposredno iz dejanskih razmer na Pohorju, v Slov. goricah in okolici Ptuja, njegov jezik je domač, preprost, v drami celo krajevno pobarvan.

Dramska besedila

Dramska besedila v tujih jezikih

Literatura

France Koblar: Ivan Potrč. Slovenski biografski leksikon 1925–1991. Elektronska izdaja. Ljubljana: SAZU, 2009.