Janez Bleiweis

Iz Geslo


Življenjepis

(*19.11.1808, Kranj †29.11.1881, Ljubljana) Politik, urednik, strokovni pisatelj in publicist. Zdravnik in živinozdravnik, profesor živinozdravstva na ljubljanskem liceju, ravnatelj in profesor na živinozdravstveno-podkovski šoli v Ljubljani. Ker je 1842 postal tajnik Kmetijske družbe za Kranjsko, mu je naslednje leto pripadla naloga, da prevzame uredništvo drugega glasila Novice. Ta tednik je bil dolga leta edini, najbplj razširjeni slovenski časnik, zato si je njegov urednik polagoma prilaščal odločilno besedo na vseh področjih slovenskega javnega življenja. Postajal je vedno bolj sodnik tudi v vprašanjih, za katera je bil povsem gluh. Utilitarist v presojanju kulturnih vprašanj, je z očmi konzervativca in dnevnega praktika gledal tudi na vprašanja slovenske dramatike, slovenskega odra in slovenskega gledališča. Skrbno varujoč svoje pravštvo, je bil 1848/49 proti Kordeševemu organiziranju slovenske igralske družine v Ljubljani.