Janez Karlin

Življenjepis

Janez Karlin se je rodil 18. novembra 1922 v Ratanski vasi pri Rogaški Slatini. Končal je Višjo pedagoško šolo v Mariboru in bil predmetni učitelj in dolgoletni ravnatelj OŠ Ivana Cankarja v Mariboru.

Bil je režiser in izjemen organizator kulturnega življenja v Mariboru in celotni SV Sloveniji. Leta 1950, ko je prišel v Maribor na industrijsko tekstilno šolo za upravnika internata, je takoj široko razgibal kulturno življenje med mladino.

Težko je slediti pot njegovega ukvarjanja in organiziranja ljubiteljske dejavnosti, saj je delal na različnih in številnih področjih.

12 let je bil predsednik KUD Slava Klavora, ustanovil je amatersko gledališče Slava Klavora, 25 let je bil režiser v različnih ljubiteljskih gledaliških skupinah, predvsem pa v KUD Slava Klavora in režiral je okoli 70 gledaliških del. Umetniško je razvil amatersko gledališče Slava Klavora do te mere, da je postalo merilo za kvalitetno ljubiteljsko ustvarjalnost v slovenskem in jugoslovanskem gledališkem življenju. S svojimi predstavami je sodeloval na skoraj vseh republiških, jugoslovanskih in mednarodnih srečanjih z visokimi dosežki.

Obenem je bil organizator kulturnega življenja v Mariboru in SV Sloveniji. Kot predsednik okrajnega dramskega sosveta je razgibal, organiziral in spodbujal — z organizacijo in številnimi članki — gledališko življenje. Dolga leta je bil predsednik sveta za kulturo občine Maribor, delal je v različnih državnih kulturnih organih, bil poslanec skupščine SR Sloveniji prosvetno kulturnega zbora in član organov DPD v občini in republiki.

Od leta 1949 je bil član predsedstva ljubiteljskih kulturnih organizacij in zvez, v Mariboru pa je bil predsednik izvršilnega odbora in nato skupščine Kulturne skupnosti Maribor, kar mu je omogočalo, da je povezoval poklicno in ljubiteljsko kulturo, posebno skrb pa je posvečal vzgoji mladih.

Leta 1974 je na OŠ Ivana Cankarja, kjer je bil ravnatelj, ustanovil prvo pionirsko kulturno umetniško društvo in s tem, ob pobudi za ustanovitev pionirskih kulturno umetniških društev, podal vzgled vsem ostalim. Šole so temu množično sledile.

Od leta 1965 do 1997 je bil neprekinjeno predsednik mariborskih ljubiteljskih kulturnih organizacij ZKPO in ZKO, pred tem pa podpredsednik okrajnega sveta ZKPO. V času njegovega predsednikovanja se je izjemno razmahnila društvena dejavnost, ob kvantiteti pa lahko v tem obdobju govorimo tudi o obdobje visoke kvalitete mariborske ljubiteljske dejavnosti. ZKO Maribor je leta 1981 prejela listino občine Maribor.

Bil je pobudnik ustanovitve Združenja gledaliških in lutkovnih skupin Slovenije in od ustanovitve leta 1970 njegov predsednik. Mnoga leta je bil član predsedstva ZKO Slovenije, od leta 1981 do 1989 tudi podpredsednik in član predsedstva Saveza kulturno prosvetnih zajednica Jugoslavije.

Poseben ugled je užival med delavci ZKO v severovzhodni Sloveniji, kjer je bil dolga leta nesporna avtoriteta in je usklajeval regionalne programe do svojega odhoda s položaja predsednika ZKD Maribor.

Za svoje delo je bil mnogokrat nagrajen. Ob mnogih priznanjih kot režiser je prejel Red dela s srebrnim vencem, Red zasluge za narod s srebrno zvezdo, Red republike z bronastim vencem in Red republike z zlatim vencem, listino in plaketo Srebrni grb Maribora in Žagarjevo nagrado.

Režije

Nagrade

Bibliografija