Jože Peterlin

Življenjepis

Jože Peterlin se je rodil na Vinjem Vrhu pri Šmarjeških Toplicah, 2. novembra 1911. Leta 1941 je na ljubljanski univerzi diplomiral iz slavistike, se najprej zaposlil v NUKu in bil med leti 1942 in 1945 tajnik Teološke fakultete. Dve leti je obiskoval igralsko šolo na Državnem konservatoriju v Ljubljani in med leti 1937 in 1945 sodeloval v radijski igralski družini. Po II. svetovni vojni je v Trstu vodil oddelek za govorjeni spored in dramatiko na Radiu Trst A, nato pa poučeval na slovenskem učiteljišču in Znanstvenem liceju. Ustanovil je radijsko igralsko skupino (poznejši Radijski oder), prevajal, pisal in dramatiziral dramska besedila ter sodeloval pri pripravi šolskih in drugih akademij v Trstu in na podeželju. Pomagal je zasnovati Slovensko prosveto na Tržaškem in njeno igralsko skupino Ljudski oder. Pisal je tudi gledališke in umetnostne kritike ter prispevke o kulturi nasploh ter ves čas spodbujal nastajanje izvirnih leposlovnih besedil. Umrl je 4. marca 1976 v Trstu.

Bibliografija

  • Slovensko tržaško gledališče 1945-1975

Viri in literatura

  • Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008.

Zunanje povezave