Jože Samec

Iz Geslo


Življenjepis

Jože Samec se je rodil v Trstu, 26. novembra 1912. Z družino se je preselil na Ptuj, kjer se je izučil za črkostavca in že pred drugo svetovno vojno tam nastopal v Dramatičnem društvu pod vodstvom Frana Žižka in režiserja Jožeta Babiča. Po vojni se je kot igralec zaposlil v mariborski Drami in uspešno upodabljal humorno nadahnjene like preprostih ljudi. V vlogi ljudskega lika Tineta je v izvirni narečni govorici nastopal na zabavnih prireditvah. Umrl je 25. aprila 1984 v Mariboru.