Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana

Iz Geslo


Predstavitev

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana na področju plesne umetnosti izvaja tako srednješolsko kot tudi višješolsko baletno izobraževanje. Srednješolski izobraževalni program vključuje teoretične in praktične predmete, sklene pa se s splošno maturo. Višješolsko izobraževanje traja dve leti in diplomantom zagotavlja usposobljenost za poučevanje baleta na osnovni stopnji baletnega izobraževanja.

Zunanje povezave