Likof

Iz Geslo


Avtor: Anton Ingolič
Leto nastanka:
Žanr:
Krstna uprizoritev:
Zabeležen prvi datum uprizoritve: 5. marec 1949, SNG Maribor

Objave

  • Likof. V: Likof; Mejnik. V Ljubljani, Ljudska prosveta Slovenije, 1950

Prevodi v tuje jezike

  • Likovo (proslava berbe u zadruzi "Rodni vrh"), igra u tri čina. Zagreb, Hrvatska seljačka tiskara. Prevod: Ćilo Čulić

Vir

  • Cobiss