Ljubiteljsko gledališče

Iz Geslo

Ljubiteljsko gledališče v Sloveniji ima dolgo tradicijo. Želja po nastopanju na gledaliških deskah se je pojavljala tako na podeželju kot v mestih. Tako so nastala številna kulturna društva, ki so gojila in še vedno ohranjajo to zvrst uprizarjanja. Danes nudijo društvom in posameznim ljubiteljskim skupinam osnovno znanje o gledališču, dramskem uprizarjanju nekatere institucije, kot so javni zavodi (Zveza kulturnih društev Slovenjije, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti ter posamezne), gledališke šole pod okriljem državnih institucij (GILŠ KODUM); nekatere srednje šole z umetniško vzgojo, privatne šole. V mestih so številni ljubiteljski odri že prerasli v poklicna gledališča (Prešernovo gledališče Kranj; Gledališče Ptuj), nekateri pa še vztrajajo pri svojih ljubiteljskih igralcih, ki jih vodijo oz. ustvarjajo pod vodstvom profesionalnih režiserjev, npr. Šentjakobsko gledališče v Ljubljani, Gledališče Toneta Čufarja na Jesenicah, Loški oder v Škofji Loki). Na podeželju tako ostajajo mnogi ljubiteljski gledališčniki, ki leta in leta uprizarjajo uspešne predstave, najboljše se uvrstijo na državna srečanja gledaliških skupin, kot je Linhartovo srečanje Slovenije, Novačanova gledališka srečanja...